Veje og trafik

Hække, buske og træer

Grundejeren skal beskære/ klippe hække, buske og træ ud mod veje og stier

Hække

Hække langs vejen klippes ind således at hækken ikke overskrider skellet til vejen. Skelet kan findes ved de skelpæle som står i hjørnerne af grunden. Telefonskabe, elskabe, belysningsmaster og brandhaner står som regel i bagkant af vejarealet, hvilket betyder at disse skal være klippet fri af hækken. Hække skal plantes så de ikke vokser ud over fortov eller vej. Derfor skal man ved plantning tage højde for at hække og buske vokser i bredden. Normalt skal en hæk derfor plantes 30-35 cm inden for skel.

Træer

Træer, hvor grenene hænger ud over vejareal skal klippes således at de er minimum 2,75 meter over fortov og 4,00 meter over vejen.

Hvad gør kommunen på egne arealer?

Kommunen klipper egne hække og græsrabatter efter følgende terminer:  

 Græsrabatter langs veje
 Klipning

Antal pr. år

 Type 1

 10-15

 Type 2

 7-10

 Type 3

 2-3

 

 Hække
 Klipning

Antal pr. år

 Type 1

 2

 Type 2

 1

Forklaring på typer

Type 1: Områder med stor opmærksomhed og hvor der kommer mange borgere. F.eks. ved stationer, torve, vejhjørner, nye beplantninger.
Type 2: Områder med mindre opmærksomhed og hvor der kommer færre borgere. F.eks. legepladser.
Type 3: Områder med lille opmærksomhed og hvor der kommer få borgere. F.eks. randbeplantning til bassiner, boldbaner og beplantning i yderområder.
 

Skrevet af Materielgården
Giv os et praj

Giv os et praj

Hjælp os med at holde Brøndby pæn. Støder du på et hul i vejen eller affald der flyder, så giv os et praj.