Veje og trafik

Overkørsler

Hvis du vil...

Din udkørsel fra din grund over fortovet kaldes en overkørsel.

  • Det er grundejeren som betaler for flytning eller etablering af nye overkørsler efter tilladelse fra vejmyndigheden.
  • På privat fællesvej er det grundejeren der vedligeholder overkørslen. 

Du finder ansøgningsskemaet under selvbetjening.

Endvidere kan du finde nogle generelle betingelser for overkørsler samt et bilag, der forklarer de forskellige overkørselstyper, f.eks. med hensyn til om det er let eller tung trafik, der skal køre der.

Skrevet af Planafdelingen