Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer for trafik

København - Ringsted banen

København - Ringsted banen

Skovrydning ved Bakkeskoven
Banedanmark gennemfører i perioden fredag den 15. marts og ca. fire uger frem skovrydning ved Bakkeskoven i Brøndby. Skovområderne er beliggende mellem Avedøre Havnevej og Brøndbyøstervej, nord for Holbækmotorvejen. Arbejdet sker som led i forberedelserne af Den nye bane København-Ringsted, hvor de første entreprenørmaskiner forventes at begynde i maj 2013.

Sådan foregår arbejdet
Skovrydningen foregår med en stor knusningsmaskine, der fjerner træer, krat og buske.

Forvent støjgener mellem 7 og 18
Arbejdet vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-18, og der må forventes at blive en del støj fra skovningsarbejdet.

Arkæologerne rykker ind
Når skovrydningen er færdig, rykker arkæologerne ind på områderne for at foretage arkæologiske forundersøgelser. Det sker med store gravemaskiner, som laver to meter brede søgegrøfter med ca. 15 meters mellemrum. Hvis arkæologerne finder væsentlige fortidsminder, skal der efterfølgende ske egentlige udgravninger.

Anlægsarbejdet vil stå på i knap 2 år – se en foreløbig tidsplan her
Banedanmarks entreprenør har allerede etableret byggepladsen ved Brøndby Haveby. Banedanmark omlægger rør og kabler og byggemodner til nye koloni- og nyttehaver som erstatning for dem, der er revet ned i havebyen. Arkæologer fra Kroppedal Museum vil også foretage arkæologiske forundersøgelser. Derudover skal Banedanmark udføre prøveramning (dvs. banke eller vibrere f.eks. støttevægge af stål ned i jorden) ved Søndre Ringvej.

Fra februar 2013 begynder Banedanmark at grave ud og flytte jord. Fordi der skal bygges et trug til banen (dvs. en tunnel uden låg), er Banedanmark også nødt til at sænke grundvandet midlertidigt, og derfor føres afvandingsrør væk fra byggepladsen. Når de er på plads, skal der monteres støttevægge af stål i jorden ved Søndre Ringvej. Derefter kan begynder Banedanmark på betonarbejdet på broer og andre store konstruktioner. Dette arbejde forventes afsluttet i september 2014, hvorefter selve banen etableres. Dette vil vare indtil 2016. Til den tid resterer at etablere sporunderlag og skinner samt opsætte kørestrømsanlæg.

Sådan tilmelder du dig naboinformationsservice
www.banedanmark.dk/københavn-ringsted kan du tilmelde dig Banedanmarks naboinformationsservice, så du løbende får nyheder på mail. Har du yderligere spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakte Banedanmark.

Overblik over anlægsarbejdet i Brøndby

Oktober 2012-februar 2013:
Etablering af byggeplads og forberedende arbejde
·         Nedrivning af koloni- og nyttehaver samt byggemodning af nye haver i Brøndby Haveby
·         Arkæologiske forundersøgelser ved Kroppedal Museum
·         Omlægning af rør og kabler
·         Prøveramning (f.eks. banke/vibrere støttevægge af stål/betonpæle i jorden) ved Søndre Ringvej
·         Træfældning

Februar 2013-september 2014:
Søndre Ringvej ombygges til vejbro, hvor banen føres under, og en ny vej bygges over banen fra Sydgårdsvej til Brøndby Haveby
·         Jordarbejde (udgravning og flytning af jord)
·         Grundvandssænkning og rørføring i en afstand af op til 300 meter fra byggepladsen
·         Ramning af stålstøttevægge ved Søndre Ringvej
·         Betonarbejde på broer og trug (tunnel uden låg)

2014-15:
Jordarbejde
·         Afgravning og flytning af jord i forbindelse med etablering af banen

Fra 2016:
Baneteknisk arbejde
·         Etablering af sporunderbygning, sveller og skinner
·         Opsætning af kørestrømsanlæg

2018:
Banen indvies
·         Prøvekørsler og ibrugtagningDu kan læse mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside.

 

Skrevet af Brøndby Kommune
København - Ringsted banen

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Banedanmarks nyhedsservice og få viden om det anlægsarbejdet, der udføres i Brøndby.