Planer for trafik

Trafik-, Støj- og Busplan

Trafikhandlingsplan

Brøndby Kommunes Trafikhandlingsplan beskriver, hvordan man kan gøre det bedre og nemmere for borgere og andre trafikanter at bevæge sig i kommunen. 

Trafikhandlingsplanen 

Støjhandlingsplan

Brøndby Kommunes Støjhandlingsplan beskriver, hvordan vi kan bidrage til en øget livskvalitet for borgerne ved at reducere den trafikstøj, man udsættes for, når man opholder sig i eller ved sin bolig.

Busplan

Brøndby Kommunes Busplan beskriver kommunes plan for den kollektive trafik.

Skolevejsanalyse 2011

Teknisk Forvaltning har gennemført en skolevejsanalyse. Analysen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolebørnene på de tre bydelsskoler. Skolevejsanalysen giver Teknisk Forvaltning et bedre grundlag for at kunne prioritere midlerne til forbedringerne af skolevejene fremadrettet. Skolevejsanalysen er opdelt i tre rapporter, én for hver bydel, hvor de første 20 sider er ens og omhandler hele kommunen.

Skrevet af Planafdelingen