Veje og trafik

Opsætning af støjhegn

I 2025 kører letbanen langs Søndre Ringvej. Letbanens tracé kommer til at ligge på den vestlige side af Søndre Ringvej, og vejbanen vil blive forrykket mod den østlige side af Søndre Ringvej. Mange boligejere, særlig i den østlige side af Søndre Ringvej, har fået eksproprieret dele af deres grunde og fået fjernet hegn ud mod vejen. 

Vi oplever i den sammenhæng, at borgere og grundejerforeninger ønsker at opsætte støjhegn, som er mere naturligt indpasset i et boligområde end de typiske støjhegn. Vi har derfor udarbejdet en vejledning, der skal gøre det muligt at opsætte et støjhegn så nemt og overskueligt som muligt. 

Du må stadig gerne sætte et almindeligt hegn op, som overholder hegnsloven og lokalplanen (ved den østlige side af Søndre Ringvej). Denne vejledning gælder kun, hvis du ønsker at etablere støjhegn. Det vil være en god ide at gå sammen med dine naboer, hvis de også ønsker at opføre et støjhegn.

Fordelen ved at gå sammen er at: 
• det er nemmere, 
• det er billigere, 
• det er mere effektivt i forhold til støj, da der ikke kommer huller i hegnet.

Inden du bygger dit støjhegn, skal du have styr på en række emner. Det er: 
• ledningsoplysninger 
• placering af støjhegn 
• placering af stolper 
• udseende og materialevalg 
• tilladelse fra kommunen

Alt det kan du læse mere om i vejledningen.

 
Skrevet af Planafdelingen