Brøndby som erhvervskommune

Velkommen til erhvervslivet i Brøndby

Der er mange gode grunde til at etablere virksomhed netop i Brøndby. Imødekommende erhvervsservice, fornuftige økonomiske rammebetingelser, attraktive erhvervsområder og en god beliggenhed er blot nogle af dem.

Rigt og mangfoldigt erhvervsliv
Mange virksomheder har da også allerede set mulighederne i vores erhvervsområder, men vi arbejder fortsat på at tiltrække flere virksomheder. Til gengæld tilbyder vi gode rammer og en kommune med politisk vilje til at prioritere virksomhedernes vilkår.

Vores tre største erhvervsområder: Kirkebjerg, Ragnesminde og Priorparken er omdrejningspunktet for vores byudviklingsprojekter og vi har en bred vifte af virksomheder lige fra transport- og logistikvirksomheder til videnserhverv. Når vi udvikler erhvervsområderne, lægger vi øget vægt på at tiltrække kontor- og servicevirksomheder samt flere detailhandelsbutikker.

Gode rammevilkår og smidig sagsbehandling
Vi har attraktive rammevilkår og vi går i dialog med virksomhederne om at finde de bedste løsninger.
Så vi arbejder hårdt på at fjerne ethvert tilløb til kommunalt forhindringsløb for erhvervslivet.

Trafikalt knudepunkt
Vi har en god beliggenhed tæt på hovedstaden, lufthavnen, motorvejsnettet, kollektiv transport – og en kommende letbane i 2023. Det betyder fleksibel transport af både varer, kunder og medarbejdere til og fra erhvervsområderne.

Tilfredse virksomheder
Vi måler løbende på virksomhedernes tilfredshed med vores erhvervsservice. Og selvom tilfredsheden er stor, arbejder vi hele tiden på, at den bliver endnu bedre.

Én indgang
Vi har etableret én indgang til erhvervslivet, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kent Max Magelund
Borgmester i Brøndby

Tal og fakta

Se tal og fakta for Brøndby Kommune
Skrevet af Brøndby Kommune
Erhverv i Brøndby Kommune

Én indgang for erhvervslivet

Brøndby Erhvervsservice er din indgang til kommunen. Ring til 4328 2168 for information og vejledning.