Erhvervsaffald og miljø

Genbrugsstationen

Du kan aflevere alle typer affald på genbrugsstationen – undtagen dagrenovation/dagrenovationslignende affald og tungt bygge- og anlægsaffald, der er forurenet, så det skal behandles som farligt affald. 

Hvis du er i tvivl om, hvor dit affald skal afleveres, står personalet parat med råd og vejledning. 

Det er ikke tilladt at fjerne genstande (klunse) fra genbrugsstationen.

Kun klare sække

Afleverer du noget af dit affald i sække, skal du  bruge klare plastsække. Har du sække med haveaffald skal du huske at tømme sækkene. Du kan købe klare plastsække i de fleste dagligvarebutikker og byggemarkeder.

Jord

Du kan aflevere op til 1 mren jord på genbrugsstationen. Hvis du har over 1 m3 jord fra byzone skal du anmelde opgravningen og flytningen til kommunen. De skal du gøre på www.jordweb.dk.

Find vej til Genbrugsstationen

Sydgårdsvej 21

2605 Brøndby

Tlf. 43282453

Åbningstider:

Mandag til søndag fra kl. 9.00 - 17.00 

Lukket den 24. 25, og 26. december, den 31. december og 1. januar.

Betaling for brug af genbrugsstationen

Virksomheder skal tilmelde sig og købe enten årskort eller engangsbillet til Brøndby Genbrugsstation  eller andre genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner for at aflevere affald.

Tilmelding kan ske på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk, der skal betales forskellige gebyrer afhængigt af køretøjets størrelse. Reglerne er ens på alle 24 genbrugsstationer blandt Vestforbrændings ejerkommuner.

Reglerne om betaling for brug af genbrugsstationer sikre, at det alene er de virksomheder, der benytter genbrugsstationerne, som skal betale for dem.

 
Skrevet af Brøndby Kommune