Erhvervsaffald og miljø

Regulativ for Erhvervsaffald

Styrelsesvedtægt

Brøndby Kommunes regulativ for affald gælder for virksomheder og institutioner i kommunen.  

Regulativet fastlægger reglerne for, hvordan affald skal håndteres i kommunen. Reglerne i regulativet er besluttet af politikerne i Brøndby Kommune. Det betyder, at regulativet i andre kommuner kan være forskellige på flere områder.

Affaldsregulativet

Regulativet er baseret på lovtekst, hvilket gør, at det kan være svært at forstå og forholde sig til. Derfor har vi lavet informationsmateriale i form af foldere og faktaark, der er nemmere at bruge i hverdagen. Dem finder du på vores side om affaldshåndtering. Via linkene til højre på denne side finder du den vigtigste information om håndtering af affaldet. Affaldsregulativet supplerer reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

Læs Regulativ for erhvervsaffald

Skrevet af Affald