Erhvervsområder

Brøndby Kommune har tre store erhvervsområder - Ragnesminde, Kirkebjerg og Priorparken & Vibeholm.

To af erhvervsområderne, Kirkebjerg og Priorparken & Vibeholm, ligger tæt på S-tognettet. Begge områder står overfor en omdannelse – fra traditionelle erhvervsområder mod mere vidensbaserede erhvervstyper og service.

Det tredje store erhvervsområde er Ragnesminde. Området ligger tæt på motorvejsnettet og der er gode vejforbindelser mod Københavnsområdet, lufthavnen og den østlige og sydlige del af Danmark.

Ragnesminde erhvervsområde er meget attraktivt for transport-, distributions- og lagervirksomheder. Herudover rummer erhvervsområderne en række produktionsvirksomheder, industrivirksomheder og håndværkervirksomheder.

Erhvervsområder i Brøndby

Lokal- og helhedsplaner for Brøndbys tre erhvervsområder

I lokalplanerne kan du se bestemmelser om anvendelse, placering, omfang og udformning af bebyggelse, veje og stier m.v. Lokalplanen har direkte retsvirkning for den enkelte borger, der ejer eller bruger en ejendom indenfor lokalplanens område.

I helhedsplanerne kan du se hvordan den overordnede struktur for et givent områdes udvikling er fastlagt. I helhedsplaner fastsættes bl.a. anvendelsesmuligheder, trafikstruktur, grønstruktur, arkitektoniske principper, disponering af friarealer.

Planer for Ragnesminde

Planer for Priorparken & Vibeholm

Planer for Kirkebjerg

Skrevet af Planafdelingen