Kræver dit byggeri eller projekt en tilladelse?

Byggeri af erhverv, etagebolig og småbyggeri

Skal du som virksomhed bygge nyt, bygge om, bygge til eller nedrive?

Vær opmærksom på, at du altid skal orientere dig i lokalplanen for dit område.

Hvis du vil...

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse kræver byggetilladelse

Følgende kræver byggetilladelse

  • Nyt etageboligbyggeri eller erhvervsbyggeri
  • Tilbygning til etageboligbyggeri eller erhvervsbyggeri
  • Nye boliger i tagetagen
  • Ny kvist i tagetagen
  • Ændret anvendelse
  • Indvendig ombygning af den enkelte erhvervsenhed på mere end 150 m2, eller der udføres ændringer i bærende konstruktioner og flugtveje
  • Solcelleanlæg på terræn eller erhvervs- og etagebyggeri

Samt når du som virksomhed ønsker at bygge

Ansøg om en byggetilladelse 

Visse ombygninger i etagebolig- eller erhvervsenhed kræver ikke tilladelse

Følgende kræver ikke tilladelse

  • Ombygning i en etageboligenhed uden ændring på bærende konstruktioner
  • Ombygning i en erhvervsenhed på højst 150 m² uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje

Sådan søger du

Sådan søger du 

Vær opmærksom på, at kommunens byggesagsbehandling altid skal sikre, at lovgivningen på byggeområdet overholdes.

Læs altid lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur. 

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Skrevet af Brøndby Kommune