Byggeri

Parkeringsnorm ved byggeri

For at sikre en ensartethed i kravene til antallet af parkeringspladser i lokalplaner mm. har Kommunalbestyrelsen den 23. august 2017 vedtaget en generel norm for, hvor mange parkeringspladser, der skal være til boliger og virksomheder. Det er dermed klart for nye investorer, virksomheder og borgere, hvor mange parkeringspladser kommunen som udgangspunkt vil kræve i forbindelse med et nyt projekt om boliger og erhverv.

Boliger

Anvendelse  Brøndby 
Åben-lav (f.eks. parcelhuse)  2,0 pr. bolig
Tæt-lav (f.eks. rækkehus eller kædehus)  1,5 pr. bolig 
Etagebebyggelse 1,0 – 1,5 pr. bolig 
Ungdomsboliger, kollegier  0,5 pr. bolig 
Ældreboliger  1 pr. bolig 
Ældreboliger med tilknyttet personale (plejebolig)  0,25 pr. bolig 

Erhverv

Anvendelse Brøndby 
Dagligvare  1,0 pr. 25 m² 
Udvalgsvare  1,0 pr. 25 m² 
Kontor og liberalt erhverv   1,0 pr. 50 m² 
Produktionsvirksomhed  1,0 pr. 50 m² 
Lagervirksomhed   1,0 pr. 100 m²
Hoteller  1,0 pr. værelse  
Restaurant   1,0 pr. 5 siddepladser eller 1,0 pr. 10 m² 
Servicestation  10 pr. servicestation 
Biograf  1,0 pr. 5 siddepladser  

Andet

Anvendelse Brøndby 
Skoler  1,0 pr. 100 m² eller 0,5 pr. ansat 
Voksenundervisning   1,0 pr. 5 kursist 
Daginstitutioner  1,0 pr. 50 m² eller 1,0 pr. 10 normerede pladser  
Idrætshaller  1,0 pr. 10 personer som anlægget er godkendt til af brandmyndigheder 
Kolonihaver  1,5 pr have 

Handicapparkering

Parkeringsanlæggets størrelse  Handicappladser til alm. biler(3,5 × 5,0 m)  Handicappladser til kassebiler (4,5 × 8,0 m) 
1-9 
10-25  1 1
26-50  1 2
51-75  2 2
76-100  2
101-150  3 3
151-200 3 4
201-500  4 4
501-1000  4 5

Cykelparkering

Boliger

Anvendelse Brøndby 
Åben-lav (villa) og Tætlav (rækkehus/Kædehus)  Parkering på egen grund 
Etagebebyggelse  2,5 pr. bolig 
Ungdomsboliger, kollegier  1,5 pr. bolig 
Ældreboliger  0,5 pr. bolig 

 Erhverv

Anvendelse Brøndby 
Dagligvareforretning  1,0 pr. 50 m² 
Udvalgsvareforretning  1,0 pr. 50 m² 
Kontor og liberalt erhverv  1,0 pr. 40 m² 
Produktionsvirksomhed  1,0 pr. 100 m² 
Lagervirksomhed  1,0 pr. 100 m² 
Hoteller  0,1 pr. værelse 
Restaurant  1,0 pr. 10 siddepladser 
Servicestation  5 pr. servicestation 
Biograf  1,0 pr. 4 siddepladser  

Andet

Anvendelse Brøndby 
Skoler  0,8 pr. elev 
Voksenundervisning  1,0 pr. 5 kursister 
Daginstitutioner  0,8 pr. ansat + areal til cykelanhængere  
Idrætshaller  0,5 pr. person som anlægget er godkendt til af brandmyndigheder 
Kolonihaver  Parkering på egen grund 

Vejledende Parkeringsnormer i sin fulde længde

Se de vejledende parkeringsnormer

Skrevet af Trafik