Byggeri

Sagsbehandlingstider og byggesagstakster

 

Tidsbestilling

I Brøndby Kommune vil vi gerne gøre god service endnu bedre. Derfor giver vi nu mulighed for at du kan bestille tid hos en byggesagsbehandler. Ved at bestille tid hos os, er du sikker på, at du møder den rette sagsbehandler, samt at der er afsat tid til behandling af din sag.

Du kan altid bestille tid i åbningstiden, men i visse tilfælde også udenfor normal åbningstid. Du kan bestille tid på telefon 43 28 28 28 eller på mail: teknik@brondby.dk.

Tidsbestillingen er indtil videre en mulighed, og ikke en forudsætning for at få hjælp. Vi kan dog ikke garantere, at den pågældende medarbejder er ledig, hvis du ikke har bestilt tid. Hvis du ikke har bestilt tid, kan du fortsat møde op i Rådhusets åbningstid, hvor du vil blive ekspederet "efter tur".

Sagsbehandlingstider

Byggesager

Byggetilladelser

8 uger

 Olietanksager, ændringer af installationer mv.

8 uger

 Henvendelse vedr. ændringer i  BBR

2 uger

Byggesagsgebyrer pr. den 1. juli 2017

Byggesagskategorier

 Gebyrer

1. Byggeri

Timebaseret gebyr

Byggeri dækker over alt andet byggeri end det som skal anmeldes (se anmeldelsessager), og som skal byggesagsbehandles i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

Som eksempel kan nævnes ansøgninger til følgende:

Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, tilbygninger, udestuer og tilbygninger hertil.

Erhvervs-, industri- og lagerbygninger, etageboligbebyggelse og tilbygninger hertil. Skilte, legepladser og om- og tilbygninger af/til disse.

Dispensationer, afslag, mv. i henhold til byggeloven.

Opmærksomheden henledes til, at tilladelser til sager med et gebyr på over 200.000 kr. vil blive tilbageholdt indtil gebyret er betalt.

 

 
628 kr./time

2. Øvrige gebyrer

Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet Byggeskadeforsikring

 

500 kr./uge

 

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015

I dokumentet Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 finder du fyldestgørende information omkring:

  1. Byggesagsgebyrer
  2. Retsgrundlag
  3. Instruks i opgørelse af sagsbehandlingstid, samt tidspunkt for betaling af gebyr
  4. Økonomisk baggrund for gebyrstørrelse
  5. Grundslag for takstbladet
  6. Vedtagelse
Skrevet af Brøndby Kommune