Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Udbud og indkøb

Taxikørsel

Taxikørsel
Brøndby Kommunes visiteret kørsel er pr. 1. august 2015 overgået til Movia. Hvidovre Kommunes visiteret kørsel overgår til Movia pr. 1. oktober. Udbuddet omfatter derfor ikke visiteret kørsel af kommunens borgere.

Udbuddet omfatter:

  • almindelig taxikørsel bestilt via booking eller hyret direkte på gaden
  • i enkelte tilfælde bevillingskørsel med små og store hyrevogne på alle ugedage og alle døgnets timer til kørsel af borgerne i de deltagende kommuner

Brugerne vil være (listen er ikke udtømmende):

  • Politikere, ansatte og tilknyttede konsulenter, der anvender taxi i forbindelse med møde- og rejseaktivitet
  • Skole- og daginstitutionsbørn
  • I enkelte tilfælde borgere med bevilling i henhold til Serviceloven eller anden lovgivning, f.eks. Sundhedsloven.

Der tages forbehold for ændringer i aftaleperioden.

Baggrunden for nærværende udbud er at sikre optimale vilkår for taxikørsel af brugerne af aftalen hos ordregiver, som skal transporteres til og fra forskellige destinationer på Sjælland. I enkelte tilfælde, kan der også være ture til øvrige destinationer uden for Sjælland.

Rammeaftalen varighed er fastsat til 3 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 mdr.

Materialet
Redigeret udbudsmateriale, 12/11 2015
Bilag 3, tilbudsliste

Udbudsmaterialet kan også rekvireres Udbudsmaterialet kan rekvireres ved at sende en skriftlig anmodning til Brøndby Kommune på mail: indkob@brondby.dk.

Modtagelse af spørgsmål og svar

Hvis udbudsmaterialet downloades, bedes I sende en mail til indkob@brondby.dk, hvor I oplyser firmanavn, kontaktperson og en mailadresse. Denne email-adresse vil blive anvendt ved udsendelse af spørgsmål/svar i forbindelse med udbuddet.

Det er tilbudsgivers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er læst forud for afgivelsen af tilbud.

Tilbudsfrist
Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 14. december 2015, kl. 12.00, tilbuddet skal sendes elektronisk til mail: indkob@brondby.dk

Skrevet af Brøndby Kommune