Tilmelding til grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal alle ansøgere deltage i en grundlovsceremoni i deres hjemkommune. Du skal selv tilmelde dig for at få godkendt din ansøgning om dansk statsborgerskab.

Du skal være borger i Brøndby Kommune, for at deltage i Grundlovsceremonien. På grund af Covid-19, er vi desværre nødt til at afvise borgere fra andre kommuner.

De første grundlovsceremonier i Brøndby i 2021 udskydes fra februar til april. Tilmeldingen er afsluttet:

  • Torsdag den 15. april kl. 17.00 – 18.00 og kl. 19.00 – 20.00 samt
  • Torsdag den 22. april kl. 17.00 – 18.00 og kl. 19.00 – 20.00

Grundlovsceremonien finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Brøndby Rådhus.

Hvornår afholdes næste grundlovsceremoni?

De første grundlovsceremonier i Brøndby i 2021 foregår torsdag den 15. april 2021, kl. 17.00-18.00 og kl. 19.00 – 20.00 samt torsdag den 22. april 2021, kl. 17.00-18.00 og 19.00-20.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal på Brøndby Rådhus.

Tilmeldingen er afsluttet.

De efterfølgende grundlovsceremonier finder sted i efteråret 2021. Vi opdaterer hjemmesiden, så snart vi kender datoen.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?

Du skal tilmelde dig, når du har fået besked fra ministeriet om, at du er berettiget til dansk statsborgerskab.

Se hvordan du tilmelder dig øverst på denne side. 

Hvad skal jeg medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe den blanket som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark’.

Erklæringen skal først underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd.

Til ceremonien skal du også medbringe gyldig billedlegitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Du må desværre IKKE ved denne ceremoni medbringe gæster på grund af Corona-krisen.

Hvornår modtager jeg mit statsborgerbevis?

Efter du har deltaget i en grundlovsceremoni sender Brøndby Kommune ceremonierklæringerne til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at du har deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven mv. – og dermed er blevet dansk statsborger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som sendes til dig. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Brøndby Kommune på mail: staben@brondby.dk eller ringe til Lone Petersen på tlf. 43 28 21 03. Bemærk dog at rådhuset holder lukket mellem jul og nytår.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

 
Skrevet af Staben Politik, Jura og Kommunikation