IT

Digitale kort

Træk data gratis direkte via WMS eller REST tjeneste.

En del af de data, der ejes af Brøndby Kommune kan bruges online i egne GIS-systemer via en webmapservice (WMS) eller REST-service. Dermed sikrer man, at systemerne altid benytter ajourførte data, da data hentes 'on the fly' fra kommunens server. 

WMS tjeneste

Udseendet (stylingen) for de hentede temaer på kommunes WMS-server er foruddefineret. Det betyder, at stylingen altid vil være identisk med originaldata - også når temaerne vises i eget GIS-miljø. Data er gratis. 

WMS er baseret på en WMS-server og en WMS-klient

WMS-klient kan være et decideret GIS-program eller det kan fx blot være en Java-aktiveret browser. WMS-klienten laver et http-kald (URL-kald) til WMS-serveren, der indeholder bla. hvilke korttemaer, kortudsnit og rækkefølge for temalagene der ønskes. 

WMS-serveren genererer et rasterbillede baseret på de ønskede oplysninger og sender det tilbage til WMS-klienten. De dele af rasterbilledet, der ikke indeholder data, vil være transparent, hvilket gør det muligt at vise rasterbilleder fra flere WMS-services samtidig i WMS-klienten. 

WMS-specifikationen definerer tre WMS-operationer

  • GetCapabilities. Returnerer metadata for servicen, som beskriver de kortinformationer som servicen tilbyder.
  • GetMap. Danner og returnerer et kort ud fra en række parametre. 
  • GetFeatureInfo. Returnerer attributinformation fra et givet objekt. 

Du skal bruge disse link i dit eget GIS-miljø for at kunne hente de korttemaer, som kommunen udstiller via WMS. 

REST tjeneste

REST-servicen er ESRI’s eget webserviceformat. Fordelen med REST er, at det er hurtigere og man kan hente kortenes egenskabsdata (attributter) ind. Dette kræver dog man har et ESRI-produkt som eksempelvis ArcMAP, ArcGISonline eller ArcGISExplorer. 

Affaldsservice

REST:  http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Affald_ekst/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk /arcgis/services/ekst_mapservice/Affald_ekst/MapServer/WMSServer  ​ 

Børn og kulturservice

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Boern_kultur/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Boern_kultur/MapServer/WMSServer 

Boligselskabs- og grundejerforeningsservice

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Boern_kultur/MapServer/WMSServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Boligselskaber_foreninger/MapServer/WMSServer 

Vejbyggelinieservice

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Byggelinier/MapServer 

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Byggelinier/MapServer/WMSServer  

Driftwebservice

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Driftsweb/MapServer/WMSServer  

Fodboldparkeringsservice 

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Fodboldparkering/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Fodboldparkering/MapServer/WMSServer  

Gadebelysningsservice

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Gadebelysning/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Gadebelysning/MapServer/WMSServer  

Plejeplansservice

REST: http://gisservice.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Plejeplan/MapServer  

WMS: http://gisservice.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Plejeplan/MapServer/WMSServer  

Spildevandsplanservice

REST: http://gisservice.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/SPV2014/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/SPV2014/MapServer/WMSServer  

Vej- og trafikservice

REST: http://gisservice.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Vej_trafik_ekst/MapServer  

WMS: http://gisservice.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Vej_trafik_ekst/MapServer/WFSServer  

Grundvand 

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Grundvand_ekst/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Grundvand_ekst/MapServer/WMSServer  

WFS: https://gisservices.brondby.dk /arcgis/services/ekst_mapservice/Grundvand_ekst/MapServer/WFSServer 

Vandforsyningsplan 

REST: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Vandforsyningsplan/MapServer  

WMS: http://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Vandforsyningsplan/MapServer/WMSServer    

WFS: https:// gisservices.brondby.dk /arcgis/services/ekst_mapservice/Vandforsyningsplan/MapServer/WFSServer

 

Kløverstier

REST: https://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Kløverstier/MapServer

WMS: https://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Kløverstier/MapServer/WMSServer

 

Daginstitutioner

REST: https://gisservices.brondby.dk/arcgis/rest/services/ekst_mapservice/Daginstitutioner/MapServer

WMS: https://gisservices.brondby.dk/arcgis/services/ekst_mapservice/Daginstitutioner/MapServer/WMSServer

 

Skrevet af Brøndby Kommune