IT

Sikker mail

Du kan sende sikre mails til kommunen på flere måder.

Brøndby Kommune tilstræber, at personfølsomme oplysninger udveksles mellem dig og kommunen på sikre mails via Digital Post. Alternativt kan du sende sikre, krypterede mails fra dit eget mailprogram.

Digital Post er sikker post (Kræver ikke certifikat)

Med Digital Post kan du sikkert kommunikere digitalt med det offentlige. Ønsker du at sende en mail til Brøndby Kommune på en sikker måde, skal du som borger benytte Digital Post på borger.dk og virk.dk, hvis du er en virksomhed.

Digital Post kræver IKKE en installation af certifikater på din pc, men blot at du logger på med din NemID.

Læs om Digital Post for borgere

Læs om Digital Post for virksomheder

Sikker mail som alternativ til Digital Post (Kræver certifikat)

Du kan bruge sikker mail til at kommunikere med Brøndby Kommune, når du ønsker at sende en mail fra dit eget mailprogram, der indeholder personfølsomme oplysninger. Disse omfatter bl.a. CPR-nr og oplysninger om indtægt, formue samt helbred.

Der er en række krav, der skal være opfyldt, før du kan sende sikkert og krypteret

Opfylder du ovenstående krav til at sende sikkert og krypteret, kan du skrive sikker mail til følgende postkasser i Brøndby Kommune.

Sikker mail til hovedpostkassen

brondby@brondby.dk

Sikker mail til Stab for Politik, Jura og Kommunikation

staben@brondby.dk

Sikker mail til Social- og Sundhedsforvaltningen

social@brondby.dk

Sikker mail til Teknisk Forvaltning

teknik@brondby.dk

Sikker mail til Borgerservice

borgerservice@brondby.dk

Sikker mail vedr. børn til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

born@brondby.dk

Sikker mail til Ældre og Omsorg

aeldreomsorg@brondby.dk 

Skrevet af Brøndby Kommune