Elev i kommunen

Elevfortællinger

Kontorelever

Vi har stillet de fem nuværende kontorelever seks spørgsmål om deres hverdag som kontorelev i Brøndby Kommune.

Hvad har særligt overrasket dem, og hvilke gode råd har de til de næste elever?

Tryk på hver af de fem elever nedenfor for at læse deres svar.

Natasja (Social- og Sundhedsforvaltningen)​

 

Hvordan ser en normal dag ud for dig?

En normal dag for mig går ud på at arbejde administrativt for at hjælpe borgerne på den bedste mulige måde. Jeg har været lidt rundt i Social- og Sundhedsforvaltningen, bl.a. i Ældre og Omsorg, Jobcentret og Borgerservice, hvor jeg har hjulpet borgerne på forskellige fagområder.
Jeg har bl.a. stået i Borgerservice, hvor jeg har hjulpet borgerne ved vores ekspeditionsskranker, selvbetjeningsområde og information, hvor de kan komme og få hjælp til rigtig mange ting. I Borgerservice har de også kommunens omstilling, så der har jeg hjulpet borgerne telefonisk.

Hvilke opgaver løser du typisk?

I min hverdag hjælper jeg borgerne i Borgerservice med ansøgning om nyt pas, kørekort, NemID, flytning osv. Når jeg ikke er i Borgerservice, så løser jeg opgaver på forskellige fagområder som f.eks. folkeregister, bolig, vielse, kørekort, nyttehaver, prismeregninger, kommunens selskabslokaler.

Hvad har overrasket dig mest?

Det, der har overrasket mig mest, er, hvor brede afdelingerne er. Da jeg så det udefra og ikke kendte til selve kommunen eller forvaltningernes opbygning, blev jeg overrasket over, hvor mange forskellige fagområder hver afdeling indeholder, og hvor forskellige opgaver de løser.

Hvad tager du særligt med videre fra din elevtid i Brøndby?

Det, jeg særligt tager med mig, er gåpåmod og selvstændighed. Man bliver kastet ud i mange ting som elev, og det tror jeg er en fordel i forhold til den virkelige verden. Jeg har især lært, at det er okay at lave fejl, for det er dem, du lærer af.

Hvad ønsker du fremtiden bringer/Hvad ønsker du at bruge din uddannelse til?

I min elevtid, har jeg prøvet både at sidde med det administrative, men også haft borgerkontakt, både telefonisk og personligt, og det har gjort, at jeg godt kan se mig selv, arbejde i en Borgerservice eller lignende inden for det kommunale.

Et godt råd til den næste elev, som du havde været glad for at få?

Jeg har to råd: For det første gåpåmod; spring ud i det, og man kan aldrig stille for mange spørgsmål. For det andet vær nysgerrig på selv de mindste ting, for det giver en meget bedre forståelse for, hvorfor du gør, som du gør og en bedre forståelse af ens opgaver i hverdagen. 

Elsebeth (Teknik- og Miljøforvaltningen)

Elev - Elsebeth 

Hvordan ser en normal dag ud for dig?

En normal dag for mig er meget alsidig. Min opgaver spænder vidt. Der er de helt lette administrative opgaver som betaling af regninger og registrering af fravær. Da jeg sad sammen med chefsekretæren, fik jeg rigtig mange ad-hoc opgaver og skulle kunne svare på mange forskellige ting fra chefer, kolleger og andre forvaltninger. Lige nu sidder jeg med affaldstelefoner og drift af affaldsområdet. Det giver mig en masse borgerkontakt, og jeg lærer en masse om affaldssortering og miljø. Det er super spændende at have en hverdag med variation og alle mulige forskellige opgaver.

Hvilke opgaver løser du typisk?

Der er helt lavpraktiske opgaver som at besvare telefoner, fraværsregistrering, fakturastatistik, oprettelse og fakturering af byggesager, og jeg har også været med på planlægning og afholdelse af borgermøder og Kulturnat på genbrugsstationen. Derudover har jeg været med inde over dagsordenproduktionen til vores Teknik- og Miljøudvalg. Jeg har også været med på et af deres møder, det er superspændende at se det politiske apparat indefra.

Hvad har overrasket dig mest?

Det kommunale system kan godt virke meget tungt og langsommeligt set udefra, men da vi er ansvarlige for at overholde en kæmpe mængde love og bestemmelser, er der nødt til at være noget, der sikrer kvaliteten. Jeg synes, det er fascinerende at se, hvordan de forskellige afdelinger skal spille sammen for at sikre god opgaveløsning og skabe det bedste tilbud til borgerne. Men jeg er nok mest overrasket over, hvor hurtigt elevtiden faktisk går. Nu er det snart tid til, at vi skal skrive fagprøve, og derefter er det jo faktisk ’ud i den virkelige verden’. Det bliver mega spændende!

Hvad tager du særligt med videre fra din elevtid i Brøndby?

Jeg har fået rigtig mange gode chancer i min elevtid i Brøndby, jeg er blevet udfordret og har også fået lov til at udfordre mine omgivelser. Så det jeg tager med mig herfra er, at man ikke skal være bange for at stikke næsen frem og undre sig over, hvordan tingene er skruet sammen. Det kan åbne døre og give muligheder, man ikke havde tænkt på. Tag chancen!

Hvad ønsker du fremtiden bringer/Hvad ønsker du at bruge din uddannelse til?

Jeg er sikker på, at min kontorassistent-titel kan bruges til rigtig meget, og jeg håber, at jeg i fremtiden kommer til at bruge den i en koordinerende rolle eller måske som konsulent. Jeg tror, at uddannelsen er et springbræt til alle mulige jobs, hvis man er villig til at specialisere sig eller videreuddanne sig.

Et godt råd til den næste elev, som du havde været glad for at få?

Jeg havde mulighed for at sparre med den tidligere elev i mine første tre måneder og fik rigtig mange gode tips af hende. Hvis det er muligt, så lav en frokostaftale med den tidligere elev! Hvis ikke, så er det bedste råd at stille spørgsmål. Det kan virke helt uoverskueligt i starten, fordi man ikke rigtigt ved, hvad de to år kommer til at indebære, og der er vildt mange nye ting. Men stil spørgsmål, brug tid på at undres, og lær dine nye kollegaer at kende. Man ved aldrig, om det kan føre til, at man kommer til at sidde med en spændende opgave eller får mulighed for at prøve noget ud over sin elevplan.

 

Duha (HR-afdelingen)

 

Hvordan ser en normal dag ud for dig?

Der findes ikke én arbejdsdag, hvor jeg ved præcis, hvad der kommer til at ske. Der sker hele tiden noget nyt, og der er rigtig mange ting, der rører sig. Når jeg møder på arbejde har jeg mine primære basisopgaver, som fx fordeling af post og mails, oprette ansættelser i lønsystemet, skrive ansættelses- og opsigelsesbreve, kontrollere lønaftaler og tage imod telefonlige henvendelser. 

Hvilke opgaver løser du typisk?

Som elev i HR-afdelingen i Brøndby kommune har jeg mine primære opgaver inden for Løn og Personaleadministration. Jeg sidder med lidt forskelligt, alt efter hvilken opgave jeg får foræret først, og der er altid nok at tage sig til. Jeg håndterer fx telefonhenvendelser fra ansatte og ledere, som har brug for information og vejledning, og forskellige blanketter, som kan være alt fra ansættelser til opsigelser, hvor jeg på baggrund af overenskomster og forhåndsaftaler forholder mig til, hvilke regler der er gældende.

Hvad har overrasket dig mest?

Jeg er ret overrasket over, hvor mange forskellige opgaver der findes, og hvor meget jeg har lært på knapt et år, som giver mig mulighed for at være meget selvstændigt arbejdende.

Hvad tager du særligt med videre fra din elevtid i Brøndby?

Jeg startede i Brøndby Kommune i et kontor med fremmede mennesker, som jeg nu har fået et godt og tæt kollegaskab med. Mine kollegaer har lært mig at planlægge en travl hverdag og sørge for, at jeg får en forståelse for de ting, jeg laver. Når jeg er færdigudlært har jeg en rygsæk med mig, hvor der står ”Man kan, hvad man vil”.

Hvad ønsker du fremtiden bringer/Hvad ønsker du at bruge din uddannelse til?

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg ser mig selv arbejde på et lønkontor som lønkonsulent i det offentlige med egne ansvarsområder.

Et godt råd til den næste elev, som du havde været glad for at få?

Et godt råd, jeg kan give videre til den næste elev, er et råd, jeg fik af min egen elevansvarlig. Stil spørgsmål og giv dig selv lov til at undre dig over, hvordan tingene gøres. Det gør dig selv og de andre klogere, for der findes ikke forkerte eller dumme spørgsmål. To år er i virkeligheden ikke så længe, så sørg for at få den bedste tid, mens du er der.

Bilal (Økonomiafdelingen)

Elev - Bilal

Hvordan ser en normal dag ud for dig?/ Hvilke opgaver løser du typisk?

Til dagligt arbejder jeg hovedsageligt med at bogføre og afstemme adskillige konti – eksempelvis girokontoen og hovedkontoen, hvor de fleste indbetalinger og udbetalinger indgår i kommunen. I tilfælde af at der er difference i afstemningen, skal jeg undersøge, hvad der har givet anledning til differencen. Denne form for detektivarbejde er både udfordrende og lærerigt, eftersom man graver ned i regnskabet og leder efter problemet. Fra gang til gang kan det være forskellige årsager, hvilket kan gøre det svært at finde problemet. Herudover laver jeg kontrol af afstemninger, håndterer opkrævninger, skriver beslutningsreferater mv.

Hvad har overrasket dig mest?

Før jeg startede, havde jeg en forestilling om, hvordan det er socialt og fagligt at arbejde i en kommune, men jeg er blevet positivt overrasket over, hvordan det i virkeligheden er.

Hvad tager du særligt med videre fra din elevtid i Brøndby?

Det er særligt arbejdserfaringen, jeg tager med videre, og at jeg har fået en stor forståelse for økonomistyring i en kommune.

Hvad ønsker du fremtiden bringer/Hvad ønsker du at bruge din uddannelse til?

På lang sigt ønsker jeg at bruge min uddannelse til at få en kontorstilling inden for økonomi i en offentlig forvaltning eller privat virksomhed. På kort sigt ønsker jeg at bruge min uddannelse til muligvis at læse videre i regi af Copenhagen Business Academy (CBA) eller Copenhagen Business School (CBS).

Et godt råd til den næste elev, som du havde været glad for at få?

Jeg vil råde den kommende elev til:

  • At være medlem af en fagforening og aktivt gøre brug af den
  • Ikke at være stresset og nervøs over at være elev i Brøndby Kommune da man bliver taget godt imod samt får en god oplæring.
  • Være opmærksom på, at du vil få en masse oplysninger om elevforløbet, kulturen og arbejdsopgaverne i kommunen i starten af elevforløbet.

 

Kristine (Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen)

 

Hvordan ser en normal dag ud?

Som kontorlev i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen udformer dagene sig forskelligt, alt efter hvilken afdeling man sidder i. I størstedelen af min elevtid har jeg været tilknyttet Økonomiteamet på skoleområdet, hvor jeg betaler fakturaer og udsteder fakturaer til andre kommuner. Derudover laver jeg bilagskontrol for at sikre, at det er de rigtige regninger, vi betaler. Når jeg møder om morgenen starter jeg altid med gå ind i vores økonomiprogram Prisme. Her tjekker jeg først, om der er kommet nye regninger, herefter begynder jeg at betale de regninger, som ligger. Jeg tjekker også såkaldte OBS-lister, der er en liste over børn uden skolegang. Her skal jeg så finde ud af, hvor de går i skole henne, da man har skolepligt i Danmark.

Hvilke opgaver løser du typisk?

I økonomiteamet løser jeg økonomiopgaver inden for skoleområdet - både folkeskoler, privatskoler og specialskoler. Typisk:

• Betale regninger i vores økonomisystem prisme
• Arbejder i Excel
• Privatskole registrering én gang om året
• OBS-lister
• Bilagskontrol

Jeg har også siddet i sekretariatet, pladsanvisningen og på Brøndbyvester Skole, hvor man i højere grad har fokus på borgerkontakt både telefonisk og ved fysisk henvendelse. 

Hvad har overrasket dig mest?

At man ikke ved, hvad dagen bringer alt efter, hvilken afdeling man sidder i.

Hvad tager du særligt med videre fra din elevtid i Brøndby?

Jeg har fået en større forståelse for, hvad det indebærer at arbejde i en kommune, herunder kommunal økonomi, offentlig styring og det at have borgerkontakt. 

Hvad ønsker du fremtiden bringer/Hvad ønsker du at bruge din uddannelse til?

Jeg ønsker at bruge min uddannelse til at søge arbejde som kontoruddannet i en offentlig forvaltning, enten i en kommune eller i en styrelse. Herudover drømmer jeg om at tage en akademiuddannelse på deltid ved siden af mit job.

Et godt råd til den næste elev, som du havde været glad for at få?

Vær nysgerrig, åben og spørg ind til opgaverne.

 

Hvilke muligheder er der, når man er færdig som kontorelev?

Her kan du læse en tidligere elevs fortælling…

”Hej, jeg hedder Annemette Mundt. Jeg begyndte som elev hos Brøndby Kommune i 2016. Igennem min tid som elev har jeg arbejdet i forskellige afdelinger af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Efter endt elevtid blev jeg fastansat i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, hvor jeg løbende har fået tilført nye og spændende arbejdsopgaver, bl.a. har jeg fået muligheden for at blive elevansvarlig for den kommende elev i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Ud over dagligdagen på rådhuset er jeg i gang med kommunomuddannelsen, som er med til at give mig muligheden for at udvikling mig både fagligt og personligt.”

 

Skrevet af Brøndby Kommune