Job i kommunen

Medarbejder i Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes rådhus

Her kan du finde oplysninger om, hvordan det er at være medarbejder i Brøndby Kommune.

Et job med indhold og mening

Som kommune skal vi yde en service, der gør, at borgerne kan leve deres liv bedst muligt. Det er vores opgave at gøre en forskel for andre mennesker - og vi skal kunne hjælpe borgeren i alle de livsfaser, som han eller hun gennemlever. Vi skal tilbyde alt fra velfungerende daginstitutioner, over gode skoler og kulturcentre til vedligeholdelse af veje og parker.

Det er opgaver, der giver indhold og mening i dagligdagen. Det stiller også krav til os og vores medarbejdere.

En god arbejdsplads giver den bedste borgerservice

Det er medarbejderne, der giver borgerne god service. Det er fagligheden og engagementet hos den enkelte medarbejder, der er afgørende for, om opgaverne bliver løst effektivt til gavn for kommunens borgere.

Et godt samarbejde med kollegerne er den lim, der binder vores service sammen - både samarbejdet i den enkelte institution eller afdeling og samarbejdet på tværs af sektorer og funktioner. Samarbejde er noget, der opstår mellem mennesker - ikke ud fra regler og paragraffer. Men politikker og retningslinjer kan i forskellige situationer være en hjælp til at forpligte hinanden på et godt samarbejde.

Det nedskrevne

Udvikling og forandring, helhedstænkning og et ordentligt menneskesyn er bærende værdier i skabelsen af en mangfoldig og bæredygtig kommune.

Hvordan vi bruger det i hverdagen, kan du læse mere om i vores ledelsesgrundlag og personalepolitik - se punkterne nedenfor. 

Det løse

Udover en alsidig hverdag, har vi en række tilbud til vores medarbejdere. Dem finder du også nedenfor.

Bliv en del af Brøndby Kommune. Vi har brug for dig, hvis du:

 • har lyst og evne til at påvirke udviklingen
 • sætter en ære i din faglighed
 • kan tænke i helheder
 • stræber efter at give den bedst mulige service til borgerne.

 

Medarbejderudvikling

Et fundament for arbejdsglæde er muligheden for at kunne udvikle sine kompetencer. I Brøndby Kommune holder vi jævnligt udviklingssamtaler og tilbyder en række kursus- og uddannelsestilbud.

MUS, LUS og GRUS

Alle medarbejdere bliver inviteret til en medarbejderudviklingssamtale (MUS) en gang om året. Formålet er at skabe overblik over, hvad personen har brug for af kompetenceudvikling, og om personen trives. Der bliver udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, der indeholder målsætninger for medarbejderens udvikling på kort og langt sigt.

Lederudviklingssamtale (LUS) er en samtale mellem en leder og dennes chef. LUS'en sætter fokus på lederens selvudvikling og ansvarsområder set i relation til Brøndby Kommunes mål og udvikling. Der bliver også talt om, hvordan lederen trives og varetager sit lederjob. Samtalen holdes én gang årligt. 

Gruppeudviklingssamtale (GRUS) er en samtale mellem en gruppe af medarbejdere og deres nærmeste leder. GRUS sigter mod at belyse samspillet mellem medarbejderne og jobbet, mellem medarbejderne og lederen og mellem medarbejderne indbyrdes. Formålet er at opnå optimal trivsel og effektivitet ved udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer.

Uddannelse og Kurser

Brøndby Kommune tilbyder en række fælleskommunale uddannelsestilbud som fx kommunom og diplomuddannelse.

Kommunen udbyder hvert år en række interne kurser, der spænder fra grundlæggende it-kurser til kurser i projektledelse.

Udover de fælleskommunale og interne kurser er der mulighed for eksterne efteruddannelseskurser, der har relevans for det respektive fagområde.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i de overenskomster, som KL har indgået med medarbejdernes respektive faglige organisationer.

I tilknytning til de centralt aftalte lønninger har Brøndby Kommune udarbejdet sin egen overordnede lønpolitik. Principperne i kommunens lønpolitik skal sikre en lønfastsættelse, så kommunen altid vil kunne tiltrække, fastholde og videreudvikle kvalificerede medarbejdere på alle kommunens arbejdspladser. 

Når man er ansat i kommunen, har man bl.a. følgende ansættelsesvilkår:

 • Ret til 5 ugers ferie + 6. ferieuge 
 • Barsel på mellem 28 og 34 uger med sædvanlig løn til moderen og 9 til 15 ugers barsel med sædvanlig løn til faderen. Mulighed for at etablere fleksibel tilrettelæggelse af barslen mellem far og mor og i forhold til ansættelsen
 • Barns 1. og 2. sygedag og to omsorgsdage pr. år pr. barn under 8 år
 • Adoptionsorlov med ret til fravær med sædvanlig løn som ved barsel
 • Ret til frihed med sædvanlig løn ved hospitalsindlæggelse af egne børn under 14 år
 • Mulighed for pasning af alvorligt syge børn under 18 år eller børn under 18 år med nedsat funktionsevne
 • Seniorer på 60 år eller derover har op til en uges ekstra ferie (nogle ansættelsesområder fra 58. år)
 • Interessante karriereveje
 • En høj grad af tryghed i ansættelsen
 • Fleksible og familievenlige arbejdstider
 • Spændende arbejdsopgaver
 • Et bredt udvalg af diverse kurser og mulighed for relevant faglig efteruddannelse.

Medarbejdertilbud

For os i Brøndby Kommune er det vigtig at den enkelte medarbejder føler sig værdsat. Vi har derfor en række gode tilbud til vores medarbejdere.

Erhvervskort

Som medarbejder i Brøndby kan du få et Erhvervskort som skattefrit personalegode. Et Erhvervskort ligner et almindeligt månedskort til busser, tog og Metro og dækker de zoner, du dagligt krydser mellem hjem og arbejde.

Betalingen for Erhvervskortet bliver trukket direkte fra din løn hver måned, og beløbet er ikke skattepligtigt. Det betyder, at du kører skattefrit med de offentlige transportmidler til og fra arbejde.

Feriefonden

Alle ansatte i Brøndby Kommune, som er omfattet er ferieloven og er fastansat, kan leje en feriebolig i Feriefonden. Feriefonden råder i dag over fire sommerhuse i henholdsvis Nykøbing Sjælland, Karrebæksminde, Skagen og Dueodde. Derudover er der to ferielejligheder i Berlin.

Motionsklubben

Vores egen motionsklub ligger overfor rådhuset. Her er der adgang til lokaler med mange forskellige motionsredskaber, og du kan træne så ofte, du har lyst mellem kl. 7.00 og 20.00. Et medlemskab koster 100 kr. om måneden.

Kunstforening

Kunstforeningens formål er at fremme interessen for kunst blandt sine medlemmer. Som medlem kommer du bl.a. på besøg hos kunstnere og på gallerier. Et medlemskab koster 70 kr. pr. måned. På den årlige generalforsamling trækkes der lod blandt medlemmerne om årets indkøbte værker.

Gå-hjem-møder

Brøndby Kommune afholder to gange årligt et gå-hjem-møde for medarbejderne. Her kommer én eller flere foredragsholdere og underholder med et spændende og lærerigt tema. Vi har eksempelvis haft besøg af Chris MacDonald, Peter Mygind og Jan Gintberg. Det er gratis for medarbejderne at deltage.

Personalezonen

Brøndby Kommune er medlem af Personalezonen. Det betyder, at alle ansatte har adgang til en række fordele og rabatter på fx biograffilm, koncerter, teaterbilletter, tøj, hårde hvidevarer og meget andet.

 

Medarbejdertrivselsundersøgelse


Brøndby Kommune gennemfører hver 2.-3. år en medarbejdertrivselsundersøgelse for alle medarbejdere.

Undersøgelsen giver os et billede af, hvad vi gør godt, og hvad der kunne være anderledes. På den måde kan vi få udpeget nogle indsatsområder i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Du kan se den seneste undersøgelse her:

MTU Hovedrapport 2016

Personalepolitik

Brøndby Kommune har udarbejdet en personalepolitik, der består af en række delpolitikker, herunder en overordnet lønpolitik. Politikken gælder for alle medarbejdere i kommunen.

Personalepolitikken skal danne grundlaget for, at kommunens ansatte får mulighed for at udvikle faglig dygtighed, ansvarlighed, selvstændighed, fleksibilitet og samarbejdsforståelse, samt at de ansatte trives med engagement og initiativ i en dynamisk organisation med et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor arbejdsbetingelserne også fremover vil være under stadig forandring.

Samtidig skal personalepolitikken medvirke til sikring af, at kommunens myndighedsopgaver og serviceydelser løbende vil kunne moderniseres og justeres i overensstemmelse med opstillede politiske mål og i takt med udviklingen i lokalsamfundet

Du kan læse personalepolitikken her

Ledelsesgrundlag

Formål:

Brøndby Kommunes ansatte udfører opgaver for samfundet, borgere, foreninger og virksomheder på baggrund af lovgivning og kommunalpolitiske beslutninger.

Overordnede mål:

 • At vi fagligt og administrativt løser vores opgaver til samfundets, politikernes og den enkelte borgers tilfredshed.
 • At vores opgaveløsning sker på grundlag af tydelige mål og et fastlagt og kendt serviceniveau.
 • At vores opgaveløsning er effektiv og har høj kvalitet.
 • At vi udvikler vores opgaveløsning ved at finde nye utraditionelle løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ledelsesgrundlag

Formål:

At synliggøre fælles retningslinjer for, hvad der er god ledelse i Brøndby Kommune.

Mål:

 • At alle ledere og medarbejdere får kendskab til de valgte værdier og handlinger i fokus.
 • At lederne får en fælles forståelse for, at det er af fundamental betydning, at ledelsesarbejdet tager afsæt i de udpegede værdier og handlinger i fokus.

Værdier i ledelse:

 • Give og tage ansvar
 • Vise tillid
 • Kompetenceudvikle
 • Være i dialog

Handlinger vi sætter i fokus:

 • At sikre styring og smidige beslutningsstrukturer i organisationen
 • At arbejde for helhedstænkning og tværgående koordinering
 • At understøtte vidensdeling
 • At understøtte løbende udvikling og effektivisering

MED-aftale

Brøndby Kommunes MED-aftale er fra 1. juli 2014 og fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og for sikringen af et godt arbejdsmiljø.

Download MED-aftale

Skrevet af Brøndby Kommune