Organisation

Direktionen

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Brøndby Kommunes organisation. Borgmesteren indgår i direktionen, hvor han sammen med kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og kommunens tre direktører udgør kommunens administrative ledelse.

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Brøndby Kommunes organisation.

Direktionen har ansvaret for, at de politiske beslutninger, som vedtages af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, bliver ført ud i livet.

Hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for en forvaltning med et antal faglige områder.

 

 

Direktionens opgaver

  • Rådgivning af og sparring til det politiske system
  • Servicering af kommunalbestyrelse og udvalg
  • Realisering af politiske mål og beslutninger
  • Udvikling af organisation, ledelse og personale
  • Tværgående indsatser og koordinering  
  • Ekstern udvikling og samarbejdsfora
  • Styring af kommunens samlede økonomi og ressourcer
  • Driftseffektivitet
  • Strategisk kommunikation
  • Opfølgning på og resultatvurdering af politiske mål og beslutninger

 

Peter Kjærsgaard Pedersen 
Peter Kjærsgaard Pedersen
Kommunaldirektør
Mail: pkp@brondby.dk

 

Søren Wermuth Larsen 
Søren Wermuth Larsen
Vicekommunaldirektør
Økonomi- og Ressourceforvaltning 
Mail: sla@brondby.dk   


Bente Skovgaard Kristensen
Direktør
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning
Mail: benkr@brondby.dk

 

 
Niels Peter Møller
Direktør
Social- og Sundhedsforvaltning
Mail: npm@brondby.dk  

Casper Toftholm 
Casper Toftholm
Direktør
Teknik- og Miljøforvaltning 
Mail: casto@brondby.dk   

 

Skrevet af Brøndby Kommune