Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Organisation

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

 
Bente Skovgaard Kristensen
Direktør
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning
Mail: benkr@brondby.dk     
 

 

I Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen er vores målgruppe primært børn og unge mellem 0 og 18 år. Vi har blandt andet ansvar for dagtilbud, folkeskoler, sundhedsplejen, fritidsordninger, fritidsklubber og Ungdomsskolen.

Vi samarbejder med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og så står vi for driften af kommunens biblioteker og kulturhuse.

Vi forebygger kriminalitet og støtter børn og børnefamilier med forskellige udfordringer i forhold til trivsel, udvikling og læring.  

 

 Børn Kultur og Idræt organisationsdiagram

Stab

Staben udgør forvaltningens samlede administration og varetager sekretariatsopgaver for forvaltningens ledelse samt politiske udvalg. Fagchefens ansvarsområder er udover personaleledelse at sikre metodeudvikling, kvalitetssikring, økonomistyring mm.

Konsulenter

Konsulenterne arbejder med tværgående opgaver, tilsyn med institutioner, vejledningsopgaver, informations- og koordineringsopgaver, herunder projektlederfunktioner.

Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning

Omfatter skoler (inkl. skolefritidsordninger) og særlige støttefunktioner, herunder hele specialundervisningsområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt Pædagogiske assistenter (PAU). Fagchefens ansvarsområder er udover personaleledelse i forhold til lederne af de nævnte enheder samt medarbejderne i UU og PAU tillige at sikre pædagogisk udvikling, metodeudvikling, kvalitetsudvikling samt sikre at samarbejdet med øvrige kommuner i forhold til børn med specielle undervisningsbehov fungerer optimalt. Fagchefen indgår i forvaltningens chefgruppe.

Området omfatter også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der er placeret på Nørregård og omfatter psykologer, talehørepædagoger, ergoterapeuter samt støttekorpset.

PPR er et tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år og deres familier, og omfatter blandt andet rådgivning og vejledning om pædagogiske overvejelser og metode- og materialevalg, medvirker til  faglig vurdering af småbørns, enkelte eleveres eller klassers muligheder, og medvirken ved rådgivning af forældre og elever.

Støttekorpset indgår som ressource i dagtilbuddenes arbejde med enkelte børn samt som støtte til udvikling af organisatorisk læring i institutionen. 

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet dækker daginstitutioner samt dagplejen. Fagchefens ansvarsområder er, udover personaleledelse i forhold til lederne af de nævnte enheder, tillige at sikre pædagogisk  udvikling, metodeudvikling, kvalitetsudvikling.

Børn og Familie

Børne- og Familieafdelingen er placeret på rådhuset og omfatter sagsbehandling i forhold til lov om social service, herunder anbringelser af børn, rådgivning og vejledning til forældre med handicappede børn mm. 

Idræt, Fritid og Bevægelse

Omfatter al kontakt og administration vedr. idræts-og fritidstilbud til børn og unge. Fagchefens ansvarsområder er, udover personaleledelse i forhold til Ungdoms-og musikskolen og Dyregården Søholt samt konsulenter i tilknytning til området, at koordinere alle tværgående aktiviteter med bevægelse. Derudover varetages kontakten og formidlingen af lokaler og tilskud til kommunens foreninger og frivillige. Udfører sekretariatsbetjening af Idræts-og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Fagchefen indgår i forvaltningens chefgruppe. 

Sundhedspleje

Sundhedsplejen er placeret på Nørregård. Sundhedsplejen har kontakt med alle familier med børn og følger dem fra graviditeten til børnene forlader folkeskolen.

Sundhedsplejen tilbyder en række ydelser til familierne med henblik på at fremme barnets sunde udvikling og trivsel. Herudover har sundhedsplejen en babycafe, mødregrupper samt et særligt tilbud til unge familier og mødre med særlige behov.

I skolerne er der sundhedssamtaler med børn og forældre samt sundhedspædagogisk undervisning.

Unge- og Familieteam

Unge- og Familieteamet varetager en række indsatsformer for unge, familier og deres børn. Opgaverne indstilles via sagsbehandlere i henhold til lov om Social Service.

Unge- og Familieteamets medarbejdere er uddannet psykologer, pædagoger, familiebehandler og socialrådgivere og de indgår tillige i andre familierettede tilbud: ”Ung familie på vej” for unge gravide og ”Mødregruppe-tilbud” for unge mødre samt et tilbud for mødre, hvor forældreskabet kan være svært. Der afholdes også refleksforløb (vredes håndtering) samt Chilled og Cool kids forløb (forløb for børn og unge med angst). Derudover er ”Anonym Familie Rådgivning, AFR“, placeret på Nørregård med deltagelse af en række fagpersoner og med fast ugentlig åbningstid.

Området omfatter også Døgninstitutionen, som er en social pædagogisk døgninstitution for unge med psykosociale problemstillinger. Døgninstitutionen er en hjælpeforanstaltning i henhold til lov om Social service, hvor den unge forinden er blevet visiteret gennem Børn & Familieafdelingen eller en anden kommune.

Kultur

Kulturområdet omfatter kulturhusene Brønden og Kilden, hvorunder biblioteksområdet også indgår. Fagchefen er ansvarlig for at tilbyde borgerne et bredt udvalg af kunstneriske aktiviteter, såsom udstillinger, musikarrangementer, foredrag mm. Fagchefen skal tillige indgå i samarbejde med foreninger og lokale ildsjæle med henblik på at medvirke til at skabe interesse for kulturområdet.

SSP og Ungeindsatsen

Området omfatter hele SSP-indsatsen, Satellitten, Pigehuset samt Ungeindsatsen. Arbejder med forebyggende initiativer i forhold til kriminalitetstruede børn og unge.

Samarbejder med Børne-Familieafdelingen samt Social- og Sundhedsforvaltningen i forhold til antiradikalisering m.m. og indgår tillige i mellemkommunale fora om fælles indsatser overfor bander, radikaliserede unge m.m. Varetager kontakten til lokalpolitiet i relation til lokalråd samt det daglige samarbejde sammen med Børne-Familieafdelingen. Udfører sekretariatsbetjening af SSP-udvalget.

Skrevet af Brøndby Kommune