Organisation

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget tager afsæt i det overordnede formål og mål med vores arbejde for Brøndby Kommune.

Formål 

Brøndby Kommunes ansatte udfører opgaver for samfundet, borgere, foreninger og virksomheder på baggrund af lovgivning og kommunalpolitiske beslutninger.

Overordnede mål

 • At vi fagligt og administrativt løser vores opgaver til samfundets, politikernes og den enkelte borgers tilfredshed.
 • At vores opgaveløsning sker på grundlag af tydelige mål og et fastlagt og kendt serviceniveau.
 • At vores opgaveløsning er effektiv og har høj kvalitet.
 • At vi udvikler vores opgaveløsning ved at finde nye utraditionelle løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ledelsesgrundlag

Formål

At synliggøre fælles retningslinjer for hvad der er god ledelse i Brøndby Kommune.

Mål

 • At alle ledere og medarbejdere får kendskab til de valgte værdier og handlinger i fokus.
 • At lederne får en fælles forståelse for, at det er af fundamental betydning, at ledelsesarbejdet tager afsæt i de udpegede værdier og handlinger i fokus.

Værdier i ledelse 

 • Give og tage ansvar
 • Vise tillid
 • Kompetenceudvikle
 • Være i dialog

Handlinger vi sætter i fokus

 • At sikre styring og smidige beslutningsstrukturer i organisationen
 • At arbejde for helhedstænkning og tværgående koordinering
 • At understøtte vidensdeling
 • At understøtte løbende udvikling og effektivisering
Skrevet af Brøndby Kommune