Organisation

Brøndby Kommunes organisation

Her kan du få et overblik over, hvordan Brøndby Kommune er opbygget organisatorisk.

Borgmesteren er – foruden at være formand for Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget – også den øverste ansvarlige for kommunens samlede administration. Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer. De valgte politikere sidder i et økonomiudvalg og seks fagudvalg

Borgmesteren indgår i direktionen, hvor han sammen med kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og kommunens tre øvrige direktører udgør kommunens administrative ledelse. Hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for en forvaltning med et antal faglige områder. Hertil kommer Staben for Politik, Jura og Kommunikation med reference til kommunaldirektøren.

Organisationsplan Brøndby Kommune 

Download organisationsdiagram

I Brøndby Kommunes organisation er der ca. 3.500 medarbejdere. En del medarbejdere er på deltid og omregnet til fuldtidsbeskæftigede er antallet knapt 3.000.

Skrevet af Brøndby Kommune