Planer

Affaldsplan

Affaldsplanen er forlænget til 2020

Perioden for Brøndby Kommunes nuværende affaldsplan slutter ved udgangen af 2018. Planen skal tage udgangspunkt i den nationale affaldsplan. Da den nye nationale affaldsplan er udskudt til 2020, har Brøndby Kommune besluttet at udskyde den kommunale affaldsplan til samme tidspunkt. Den nuværende affaldsplan er derfor forlænget til 2020, hvorefter den nye plan skal træde i kraft. 

Forlængelsen indeholder indsatsområder, der er en fortsættelse af mange af de indsatsområder som den nugældende plan indeholder. Selve affaldsplanen er derfor ikke ændret, men tilføjet et tillæg med en revideret handlingsplan.

I den reviderede handlingsplan kan du få et overblik over hvilke indsatsområder, som vi forlænger fra den nuværende plan. De konkrete initiativer under hvert indsatsområde vil fremgå af Teknisk Forvaltnings årsplaner for 2019 og 2020.

Hvad er en affaldsplan?

Affaldsplan 2013-2024 for Brøndby Kommune er en vigtig del af vores indsats på miljøområdet. Det er her vores indsatser og mål for indsamling og håndtering af borgernes og virksomhedernes affald er fastlagt.

Affaldsplanen indeholder en række indsatsområder for de første seks år af planperioden (nu forlænget til otte år). Indsatsområderne retter sig mod borgere i etageejendomme, villaer og rækkehuse, kommunens institutioner og virksomheder.

Indsatsområderne spænder bredt, fra nye affaldsordninger for borgere, flere muligheder for direkte genbrug og skoleprojekter om affald til øget digitalisering og innovation, der bygger på brugernes behov samt undersøgelser af, hvad der rykker på virksomhedernes affaldssortering.

Affaldsplanen og bilag

Du kan se Affaldsplan 2013-2024 samt den reviderede handlingsplan for 2019 og 2020 ved at klikke på linkene til højre. Du kan også hente eller bestille et eksemplar samt bilag hos Teknisk Forvaltning på tlf. 43 28 28 28 eller via mail: affald@brondby.dk. Her kan du også kontakte en affaldsmedarbejder, hvis du har spørgsmål til affaldsplanen.

Skrevet af Brøndby Kommune