Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Fremtidens Brøndby Strand

Fremtidens Brøndby Strand er en strategisk byudviklingsproces, der strækker sig over de næste tyve år, involverer en lang række interessenter og har stor betydning for hele Brøndby Kommune.

Fremtidens brs 

Brøndby Strand er en af kommunens tre bydele. Bydelen har en attraktiv beliggenhed i hovedstadsområdet - tæt på vand, grønne områder og god trafikal infrastruktur til resten af regionen, herunder København.

Bydelen blev for alvor udbygget i 60’erne og 70’erne for at være med til at afhjælpe bolignøden i hovedstaden og for at skabe gode, moderne og lyse rammer til den almindelige dansker. 

Gennem de sidste 30 år har det danske samfund ændret sig og det samme har rammerne for det gode liv i Brøndby Strand. I dag er der en række udfordringer i bydelen, som gør, at udviklingen halter efter den øvrige hovedstadsregion og Brøndby Kommune som helhed. For at sikre, at bydelen også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og leve, er der derfor behov for at se på den overordnede udvikling af bydelen. 

I fællesskab udvikler vi Fremtidens Brøndby Strand

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand tager afsæt i kommunalbestyrelsens vision fra strategien ’Brøndby 2030’. Brøndby skal udvikles til et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. 

Kommunalbestyrelsen har derfor i budgettet afsat ressourcer til at understøtte en udviklingsproces, der vil inkludere Brøndby Strands beboere, de almene boligselskaber og grundejere i bymidten. Herudover tilknyttes en række eksperter undervejs i processen. 
Realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand vil kræve væsentlige kommunale investeringer, som skal matches af ambitiøse private investeringer i bydelen. De kommunale investeringer kan f.eks. omfatte nye institutioner eller opgradering af infrastruktur. 

Under punktet ’Temaer og fokusområder’ kan du læse mere om, hvilke fysiske områder og temaer den strategiske udviklingsplan vil inkludere. 

Temaer og fokusområder

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række temaer, der danner afsæt for udviklingen af vision og helhedsgreb for Fremtidens Brøndby Strand. 

Temaer

Den strategiske udviklingsplan vil gælde for hele bydelen, men der er udvalgt en række fysiske fokusområder hvor indsatserne særligt koncentreres:

Bymidten indeholder bydelens indkøbscenter, der fremstår nedslidt og opleves som utrygt. Der skal sættes rammer for en mere attraktiv bymidte, som bl.a. bliver et velfungerende mødested og byrum.
Brøndby Strand Parkerne skal udvikles som et attraktivt boligområde i overensstemmelse med bebyggelsens unikke karakter. I et partnerskab med boligorganisationerne skal der skabes nye fælles løsninger.
Nord-sydgående forbindelser skal styrkes for at skabe bedre sammenhæng i bydelen, bl.a. til Strandparken og til de andre dele af kommunen, herunder Sportsbyen. 
Kommunale arealer og funktioner er et stort potentiale. Flere af arealerne forventes at komme i spil til nye formål f.eks. til boliger, byrum og nye offentlige servicefunktioner.

Projektets faser

Herunder får du et overblik over faserne i Fremtidens Brøndby Strand-projektet.

Procesoversigt
Fase 1: Opstart
Rammerne for projektet defineres og der udarbejdes en organiseringsmodel. Der udarbejdes en række analyser, herunder foranalyse og tekniske analyser af trafik og miljø. 

Fase 2: Vision og mål
Foranalysen og øvrige analyser vil være udgangspunkt for at kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og interessenter fastlægger vision og mål for arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Vision og mål skal sætte retningen for den efterfølgende byudviklingsproces. Vision og mål fastlægges vinteren 2020/2021. 

Fase 3: Program
Med afsæt i vision og mål udarbejdes et opgaveprogram for et parallelopdrag i samarbejde med interessenter og borgere. Programmet fastlægger, hvilken opgave, som rådgiverne skal komme med løsninger på i parallelopdraget.

Fase 4: Parallelopdrag
I parallelopdraget indbydes tre tværfaglige rådgiverteams til at give hver deres bud på en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. I processen inviteres borgere og interessenter ind i maskinrummet til at kommentere på rådgivernes arbejde. Der er i processen et stort fokus på at sikre en bred og tæt inddragelse af interessenter og borgere.

Fase 5: Udviklingsplan
Udviklingsplanen vil være styringsredskab for udvikling og realisering af Fremtidens Brøndby Strand. Med udviklingsplanen vedtager kommunalbestyrelsen, hvad strategien og dermed rammerne for udvikling af et attraktivt, bæredygtigt og fremtidssikret Brøndby Strand er. Det forventes at den strategiske udviklingsplan ligger klar i slutningen af 2022. 

Fase 6: Realisering
Arbejdet med at konsolidere og realisere udviklingsplanens projekter og etaper går i gang. Opgaven løftes af kommune, interessenter og private investorer. 


Nedenfor kan du se projektets vigtigste milepæle det næste år:

Milepæle

 

Deltag i processen

Vi håber, du vil være med.

Dine input er vigtige for, at vi får realiseret Fremtidens Brøndby Strand.
Bydelens beboere og andre der er interesserede i at sætte deres aftryk på udviklingen er velkomne til at bidrage i processen. 
Der afholdes en række borgermøder i løbet af de kommende år frem mod realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand. På disse sider kan holde dig opdateret på kommende borgermøder og andre arrangementer, hvor du kan gøre din indflydelse gældende. 

Materiale fra processen

Her kan du finde materiale fra processen, som vi løbende lægger ud. Der kommer bl.a. til at ligge film og opsamlinger fra processen.

Udbud

Her på siden finder du link til aktuelle udbud for Fremtidens Brøndby Strand-projekt.

 

​Nyheder

Nedenfor finder du de seneste nyheder fra Fremtidens Brøndby Strand-projekt:

Nedrivning af de fem forurenede højhuse

Fem af Brøndby Strand Parkernes i alt 12 ikoniske højhuse skal i de kommende år rives ned. Det sker fordi de er forurenet med miljøgiften PCB. Det er desværre ikke lykkedes at finde en metode til at fjerne PCB, som er teknisk holdbar og økonomisk forsvarlig.

Læs mere om processen for nedrivningen.

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand-sekretariatet kan kontaktes på mail: TMF-FremtidensBST@brondby.dkSkrevet af Sekretariat for Fremtidens Brøndby Strand