Planer

Risikostyringsplan - oversvømmelse fra Køge Bugt

Brøndby Kommune har strand ud til Køge Bugt og det giver mange muligheder for dejlige oplevelser. Men kyststrækningen kan også give os visse udfordringer, når vandstanden i bugten stiger. For når havvandet trænger op på land og bliver til stormflod, giver det risiko for oversvømmelser af naturarealer, veje, grunde og bygninger. Læs i Risikostyringsplan om hvad vi gør, når vandet stiger i Køge Bugt.

Hvis du vil...

Brøndby Kommune er én ud af 22 kommuner, der skal udarbejde en plan for risikostyring for stormflod. Planen indeholder de initiativer, vi vil gennemføre for at sikre mod oversvømmelserne på baggrund af havvandsstigninger. Planen er opbygget, så den fortæller: ”Hvad vil vi”, ”Hvad kan der ske”, ”Hvad gør vi” samt hvordan vi vil samarbejde med borgere, erhvervsliv, omegnskommuner og øvrige interessenter. Planen er primært et redskab til den kortlægning, som skal skabe overblik over de udfordringer, som vi sammen står overfor ved kommende havvandsstigninger.

Skrevet af Brøndby Kommune