Planer

Rottehandlingsplan 2019-2021

Flere områder i Brøndby Kommune er stærkt plaget af rotter. Bekæmpelse af rotter er en væsentlig del af spildevandsplanens mål for at understøtte en ren og sund fælles fremtid for kommunens borgere. Derfor har vi udarbejdet en rottehandlingsplan, som styrer og fokuserer vores indsats og koordinerer samarbejdet med blandt andet HOFOR. 
Skrevet af Brøndby Kommune