Planer

Spildevandsplan

Brøndby Kommune har lavet en ny spildevandsplan. I den har vi valgt at arbejde med at få regnvandet ud af kloaksystemet og væk fra rensningsanlægget. Brøndby Kommune langsigtede mål er at separere alt spildevand i kommune over de næste 10 – 15 år.

Hvis du vil...

Om spildevandsplanen

Spildevandsplanen skal sikre, at miljøet ikke lider skade, når borgere og erhvervsliv skal skaffe sig af med spildevand og regnvand. Spildevandsplanen er kommunes værktøj til at håndtere spildevand og regnvand.

For at imødegå fremtidens behov for håndtering af regnvand og spildevand udpeger denne spildevandsplan, at alle områder i kommunen, der i dag er fælleskloakerede, skal separatkloakeres over de næste mange år.

Skrevet af Miljøafdelingen