Politikker og strategier

Økonomisk politik

Her kan du finde Brøndby Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik skal 1) sikre en strategisk styring, således at der både på kort og længere sigt er
balance i økonomien, og 2) samtidig sætte et pejlemærke for det daglige arbejde med budget, opfølgning
og regnskab.

Politikken består af: 1) en kort analyse af kommunens økonomiske situation, 2) en række generelle principper,
3) en række politisk-økonomiske målsætninger og 4) nogle retningslinjer for det daglige økonomistyringsarbejde.

Den økonomiske politik indeholder bl.a. politiske mål vedr. kassebeholdningen, gælden, det årlige råderum,
servicerammen/serviceudgifterne og skatten. Endvidere er der pejlemærker for driftsoverskuddets
størrelse, størrelsen på den generelle reserve i budgettet, kassebeholdningens størrelse og afvigelserne
mellem budgetter og regnskaber.

I dagligdagen fungerer den økonomiske politik som en forpligtende fælles ramme og et fælles udgangspunkt
for økonomiske beslutninger. Det gælder både i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen.

Økonomisk politik 

 

Skrevet af Brøndby Kommune