Politikker og strategier

Social og sundhed

Her kan du læse Brøndby Kommunes strategier og politikker på social- og sundhedsområdet.

Sundhedspolitik

Brøndby Kommunes Sundhedspolitik 2017-2022 er bygget op om tre temaer:

 • Fysisk sundhed
 • Mental sundhed
 • Lighed i sundhed

Sundhedspolitikkens tre overordnede temaer er udmøntet i 10 indsatsområder, hvoraf man allerede er i gang med flere af dem. Frem til 2022 vil man i Brøndby Kommune have særligt fokus på:

Fysisk sundhed

 • Rygning
 • Nedre luftvejssygdom
 • Overvægt
 • Inaktive børn og unge
 • Lænderyg problemer

Mental sundhed

 • Voksne med angst, stress og depression
 • Psykisk sårbare børn og unge
 • Ensomhed

Lighed i sundhed

 • Sundhed for etniske minoriteter
 • Udsatte borgere

Politikken er udarbejdet på baggrund af møder med og input fra borgere, foreninger, skoleelever, læger og ansatte.

Læs Sundhedspolitik for Brøndby Kommune

Trykte eksemplarer af sundhedspolitikken kan fås på Borgerservice (rådhuset) og i Brøndbys kulturhuse.

Den sociale rammeaftale

Den sociale rammeaftale er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen indgås for en etårig periode mellem Region Hovedstaden og hver af dens 29 kommuner.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2013 er nu fastlagt, og politisk godkendt i alle 29 kommuner i hovedstadsregionen samt i Region Hovedstaden.


Rammeaftale 2012 - Bilag

Styringsaftale 2012

Udviklingsstrategi 2013

Skrevet af Brøndby Kommune