Om kommunen

Brøndbys historie

Brøndbys historie

Brøndby er én af Københavns forstadskommuner, hvor mange af fortidens spor er dækket af moderne byggeri.

Langt det meste af kommunens areal er optaget af nye boligbebyggelser og industriområder.

Men de to gamle kirkebyer, Brøndbyøster og Brøndbyvester, ligger endnu midt i det hele som levende eksempler på kommunens fortid. Her er huse og gårde med hundreder af års historie, som giver glimt af, hvordan Brøndby så ud for bare et halvt århundrede siden.

Midt i Brøndby ligger Brøndbyvester Mølle som et minde om datidens landbrugssamfund.

På langs gennem kommunen går Vestvolden, der blev opført i 1880′erne som en del af Københavns Landbefæstning, og på tværs ligger Den Grønne Kile, der adskiller de to oprindelige landsbyer fra Brøndby Strand.

Du kan læse mere om Brøndbys historie på Forstadsmuseets hjemmeside

Skrevet af Brøndby Kommune
Ruts film. Fra www.brondby.dk/2660

Fra strandvilla i 1965 til Strandstuen i 2013

Se og hør Ruth fortælle om udviklingen i Brøndby Strand
Fortællinger fra Stranden

Fortællinger fra Brøndby Strand

Historier fortalt af beboerne i Brøndby Strand