Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Økonomi

Befolkningsprognose

Brøndby Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som er med til at skabe et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i kommunens befolkning.

Prognosen danner således et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO’er og ældreboliger/ældrecentre mv.

Befolkningstallet for 2017 fordelt på bydelene i Brøndby

Befolkningstallet i Brøndby som diagram 

Antal borgere  Procentdel
Brøndbyvester  8.900  25% 
Brøndbyøster  11.795  33% 
Brøndby Strand  14.704  42% 

Brøndby Kommune – samlet set

Bydelene  Historik  Prognose  Ændring fra 2018-2021 Ændring fra 2018-2024 Ændring fra 2018-2028
  2018  2021  2024  2028  Antal  Antal  Antal  % 
Brøndbyvester  8.900  9.582  11.433  12.107  682  7,66  2.533  28,46  3.207  36,04 
Brøndbyøster  11.795  11.944  11.880  11.608  149  1,27  85  0,72  -187  -1,59 
Brøndby Strand  14.704  14.595  14.661  14.935  -109  -0,74  -43  -0,29  231  1,57 
I alt  35.541  36.274  38.129  38.806  733  2,06  2.588  7,28  3.265  9,19 

Befolkningsfordelingen i procent for 2018 frem til 2028

Bydele 2018  2021  2024  2028 
Brøndbyvester  25,14  26,53  30,11  31,33 
Brøndbyøster  33,32  33,07  31,29  30,03 
Brøndby Strand  41,54  40,41  38,61  38,64 
I alt  100  100  100  100 

Opdeling i bydele

Aldersfordelt befolkningsfremskrivning for Brøndbyvester

  Historik  Prognose  Ændring 2018-2021 
  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Antal  %
0-5 år  588  592  585  574  582  661  76  12,99 
6-16 år  1.046  1.047  1.096  1.096  1.103  1.170  74  6,77 
17-66 år  5.571  5.650  5.622  5.645 5.695  6.100  478  8,49 
67-79 år  1.059  1.031  1.018  1.006  1.022  1.077 59 5,84
+80 år  579 575 579 582 581 574 -5 -0,94
I alt  8.843 8.895 8.900 8.903 8.984 9.582 682 7,66

Aldersfordelt befolkningsfremskrivning for Brøndbyøster

  Historik  Prognose  Ændring 2018-2021 
  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Antal  %
0-5 år  764 790 808 827 812 815 7 0,90
6-16 år  1.216 1.216 1.212 1.223 1.266 1.289 77 6,37
17-66 år  7.308 7.338 7.372 7.406 7.381 7.490 118 1,60
67-79 år  1.643 1.647 1.656 1.659 1.626 1.616 -40 -2,43
+80 år  729 747 747 747 739 734 -13 -1,71
I alt  11.660 11.738 11.795 11.863 11.823 11.944 149 1,27

Aldersfordelt befolkningsfremskrivning for Brøndby Strand

  Historik  Prognose  Ændring 2018-2021 
  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Antal  %
0-5 år  1.121 1.159 1.168 1.193 1.179 1.164 -4 -0,35
6-16 år  2.225 2.198 2.160 2.144 2.145 2.130 -30 -1,39
17-66 år  9.311 9.439 9.388 9.364 9.240 9.172 -216 -2,30
67-79 år  1.502 1.539 1.554 1.562 1.593 1.609 55 3,55
+80 år  404 432 434 470 497 520 86 19,80
I alt  14.563 14.767 14.704 14.734 14.655 14.595 -109 -0,74

Historik/Nu/Fremadrettet (prognose)

Befolkningsfremskrivning for perioden 2018-2021

  Historik  Prognose  Ændring 2018-2021 
  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Antal  %
0-5 år  2.478 2.546 2.564 2.601 2.583 2.651 87 3,39
6-16 år  4.491 4.461 4.470 4.469 4.522 4.599 129 2,90
17-66 år  22.432 22.613 22.508 22.536 22.432 22.873 365 1,62
67-79 år  4.214 4.226 4.237 4.237 4.254 4.316 79 1,86
+80 år  1.712 1.755 1.762 1.803 1.822 1.834 72 4,09
I alt  35.327 35.601 35.541 35.646 35.612 35.274 733 2,06

Befolkningsfremskrivning for perioderne 2018-2024 og 2018-2028

    Prognose Ændring 2018-2024 Ændring 2018-2028 
  2018  2024  2028  Antal  % Antal  %
0-5 år  2.564 2.853 2.825 289 11,27 261 10,20
6-16 år  4.470 4.893 5.093 423 9,45 623 13,94
17-66 år  22.508 22.904 24.054 1.396 6,20 1.546 6,87
67-79 år  4.237 4.537 4.584 300 7,07 347 8,20
+80 år  1.762 1.943 2.249 181 10,26 487 27,66
I alt  35.541 38.129 38.806 2.588 7,28 3.265 9,19

Sådan gik 2017

Folketal primo 2017  35.601
Fødte  388 
Døde  408 
Fødselsvoverskud  -20 
Tilflyttere, indland  2.915 
Fraflyttere, indland  2.912 
Nettotilflyttere, indland  3 
Tilflyttere, udland  454 
Fraflyttere, udland  331 
Nettotilflyttere, udland  123 
Korrektioner*  -43 
Samlet nettotilgang  -60 
Folketal ultimo 2017  35.541 

 

*Korrektioner omfatter forsvundne og genfundne danske statsborgere, og er desuden en afstemningspost i forhold til annullationer af fødsler, dødsfald samt ind- og udvandringer. Indeholder desuden korrektion for Danmarks Statistiks "levende register", således at ultimotal år 1 er lig med primotal år 2.

Befolkningsprognosen som PDF

Hent befolkningsprognosen som PDF

Om befolkningsprognosen

Et af de centrale formål med befolkningsprognosen er at give politikere, borgere og administrative ledere indsigt i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning. Særligt befolkningssammensætningen i forhold til alder er vigtig, fordi den har afgørende betydning for kommunens udvikling som lokalsamfund i forhold til behov og muligheder, men ikke mindst også for kommunens økonomiske udvikling – herunder både indtægter og udgifter. Befolkningens samlede størrelse spiller dog også en betydelig rolle i forhold til kommunens indtægter fra bloktilskud og lignende.

Den årlige revidering af befolkningsprognose skyldes derfor blandt andet, at resultaterne fra prognosen er et vigtigt element i såvel kommunens budgetlægning som i forbindelse med det øvrige kommunale planlægningsarbejde.

Skrevet af Brøndby Kommune