Økonomi

Befolkningsprognose

Brøndby Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som er med til at skabe et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i kommunens befolkning.

Prognosen danner således et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO’er og ældreboliger/ældrecentre mv.

Befolkningstallet for 2019 fordelt på bydelene i Brøndby


 


Sådan gik 2019


Prognose 2020-2030, aldersgrupper

Befolkningsprognosen, hovedrapporten og bilag

Om Befolkningsprognosen

Et af de centrale formål med befolkningsprognosen er at give politikere, borgere og administrative ledere indsigt i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning. Særligt befolkningssammensætningen i forhold til alder er vigtig, fordi den har afgørende betydning for kommunens udvikling som lokalsamfund i forhold til behov og muligheder, men ikke mindst også for kommunens økonomiske udvikling – herunder både indtægter og udgifter. Befolkningens samlede størrelse spiller dog også en betydelig rolle i forhold til kommunens indtægter fra bloktilskud og lignende.

Den årlige revidering af befolkningsprognose skyldes derfor blandt andet, at resultaterne fra prognosen er et vigtigt element i såvel kommunens budgetlægning som i forbindelse med det øvrige kommunale planlægningsarbejde.

Skrevet af Brøndby Kommune