Økonomi

Betalinger og regninger til Brøndby Kommune

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik” kan du se, om du skylder kommunen penge og få overblik over alle dine betalinger til kommunen.

Hvis du vil...

Information om Årsopgørelsen vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld fra 2018.

Har du fået indefrosset en del af din grundskyld betyder det, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig. Det samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen, som I modtager i Januar.

 

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer.

 

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du f.eks. sælger din ejendom. Når du skal betale det indefrosne beløb, sender Brøndby kommune dig en opgørelse og en opkrævning. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb.

 

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

 

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

 

Du kan framelde ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID.

 

OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

 

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte Brøndby kommune, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen. Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

 

Opkrævning af restancer på daginstitutionsområdet

Brøndby Kommune genoptager opkrævningen af restancer på daginstitutionsområdet i november 2020.

Hvis der er et udestående på dit CPR-nr., vil der blive afsendt en opkrævning til din E-Boks i slutningen af denne måned.

Log på 'Mit betalingsoverblik' via ovenstående link, hvis du vil finde flere oplysninger. Husk at du skal bruge NEM-ID for at logge på. 

 

I "Mit betalingsoverblik" kan du eksempelvis se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Når du får en regning fra kommunen, kan du altid se beløbet, hvad det drejer sig om og hvornår der er betalingsfrist.

Hvordan betaler jeg?

Når du får en regning fra Brøndby Kommune, modtager du samtidig et indbetalingskort/betalingsid.

Du kan betale din regning i din bank/netbank.

De fleste af kommunens løbende regninger/opkrævninger kan med fordel tilmeldes til betaling via Betalingsservice. Det vil fremgå af indbetalingskortet, om det kan lade sig gøre. Du kan selv tilmelde betalingen til Betalingsservice via betalingsservice.dk eller via "Mit Betalingsoverblik"

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale til tiden?

Hvis du ikke kan betale til tiden, er du velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder for en betalingsaftale. Det betyder, at din gæld kan betales i mindre portioner over en aftalt periode.

Via "Mit Betalingsoverblik" kan du skrive en sikker besked til os, gerne med dit forslag til afdragsordning, samt et telefonnummer du kan kontaktes på. Hvis dit forslag til afdragsordningen accepteres, vil du snarest muligt modtage et aftalebrev i din E-boks eller i din folkeregisteradresse, hvis du er fritaget for Digital Post.

Ved for sen betaling kan du forvente, at udbetalinger fra det offentlige - som for eksempel overskydende skat, moms og børn- og ungeydelse - vil blive modregnet i din gæld til det offentlige. Dette gælder også selvom du har en afdragsordning.

Hvis du ikke betaler til tiden eller indgår en afdragsordning, kan du forvente at få en rykker med gebyr, og din gæld kan overdrages til Gældsstyrelsen.

Jeg har gæld til det offentlige

Ubetalte regninger kan indberettes til Gældsstyrelsen for modregning og efterfølgende til inddrivelse. Har du modtaget en rykker og ikke betalt den, så kan din gæld være overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Herefter er Gældsstyrelsen den korrekte myndighed at kontakte, hvis du vil indgå en afdragsordning. Bemærk, at der påløber inddrivelsesrenter på gæld, der er overdraget til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Du kan forvente, at udbetalinger fra det offentlige som for eksempel overskydende skat, moms og børn- og ungeydelse vil blive modregnet i din gæld til det offentlige.

Har du spørgsmål til beløbsstørrelsen eller perioden på din regning?

Har du spørgsmål til beløbsstørrelsen eller perioden på din regning skal du kontakte den relevante afdeling i kommunen.

Eksempelvis:

  1. skal du rette spørgsmål til regningen for en institutionsplads til Pladsanvisningen.
  2. skal du rette spørgsmål til regningen for håndtering af affald til Miljøafdelingen.
  3. skal du rette spørgsmål til størrelsen på beløbet af en ydelse, der skal betales tilbage, til Borgerservice.

Kan der trækkes i min kontanthjælp, hvis jeg har gæld til kommunen?

 Ja. I de tilfælde hvor lovgivningen giver mulighed for det, trækker vi i udbetalingen af din kontanthjælp, hvis du har gæld til kommunen.

Hvor modtager jeg mine regninger og evt. rykkerskrivelser?

Regninger og evt. rykkerskrivelse for manglende betaling sendes til din digitale postkasse eller til din folkeregisteradresse, hvis du er fritaget for Digital Post. Husk, at det er dit eget ansvar at holde øje med din post.

Det er en god idé, at tilmelde dine regninger til Betalingsservice, det vil lette dig i det daglige. Du kan selv tilmelde betalingen til Betalingsservice via betalingsservice.dk eller via "Mit Betalingsoverblik"

Betalingsservice er en nem måde at betale sine regninger på, men du skal være opmærksom på at:

  • den første regning altid skal betales manuelt i forbindelse med du tilmelder regningstypen til betalingsservice.
  • du er ansvarlig for at kontrollerer at dine regninger på Betalingsservice bliver betalt, og der er tilstrækkelige midler på kontoen til at regningerne kan betales via betalingsservice. Er der ikke tilstrækkeligt med penge på kontoen, så bliver regningen ikke betalt.
  • bliver opkrævningen via Betalingsservice afvist, så er det dit ansvar at tage kontakt til kommunen.

Indbetalinger fra udlandet

Alle kommunen regninger er i danske kroner. Eventuelle vekselgebyrer mv. skal afholdes af den betalende virksomhed.

Se kommunens EAN numre

Swift nummer: DABADKKK

IBAN nummer: DK94 30 00 4515 160 213

CVR: 65113015

Særligt for virksomheder

Indbetalinger fra udlandet

Alle kommunen regninger er i danske kroner. Eventuelle vekselgebyrer mv. skal afholdes af den betalende virksomhed.  

Se kommunens EAN numre

Swift nummer: DABADKKK

IBAN nummer: DK94 30 00 4515 160 213

CVR: 65113015 

Regninger til Brøndby Kommune / Invoices to Brøndby Kommune

Brøndby Kommune modtager kun digitale fakturaer i formatet OIOUBL sendt til EAN.

Se de enkelte afdelingers EAN-numre

Økonomisk fuldmagt

Du har mulighed for at indsende fuldmagten pr. mail eller pr. brev. Du kan sende sikkert til: "opkraevningen@brondby.dk", hvis du selv har en sikker mail.

Sendes fuldmagten pr. brev, kan det gøres til følgende adresse:
Team Regnskab og Afstemning
Brøndby kommune
Park Alle 160
2605 Brøndby

Fuldmagten er først gældende, når den er modtaget underskrevet af fuldmagtsgiver. Fuldmagten kan desuden, til enhver tid, trækkes tilbage ved at rette henvendelse til Team Regnskab og Afstemning.

Hent PDF med fuldmagt

Skrevet af Brøndby Kommune