Regnskab

Regnskab 2018

Her kan du læse om Brøndby Kommunes regnskab for 2018, herunder Årsrapport 2018.

Regnskab 2018

Her kan du læse om Brøndby Kommunes regnskab for 2018, herunder Årsrapport 2018.

I regnskabet kan du få et indblik i kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret.

Regnskabet 2018 i tal

Her kan du se fordelingen af regnskab 2018´s samlede nettodriftsudgifter (2,6 mia. kr.) på politiske udvalg:

Diagram over fordeling i Brøndby Kommunes regnskab

Læs videre i regnskabet nedenfor.

Læs regnskabet 2018

Vi har inddelt regnskabet i følgende områder:

  • Årsrapport
  • Autoriserede oversigter
  • Bemærkninger

ÅRSRAPPORT

Årsrapporten giver et overblik over årets vigtigste begivenheder samt et fornødent indblik i kommunens økonomi. Rapporten kan læses som ét sammenhængende dokument.

Se årsrapporten

AUTORISEREDE OVERSIGTER

Dette er fortrinsvis en samling af tabeller og talopstillinger af mere teknisk karakter. De er medtaget dels for at uddybe visse sider af kommunens økonomi, og dels for at sikre at regnskabet indeholder alle oplysninger, der er krav om i lovgivningen.

Se en samling af alle autoriserede oversigter til regnskab 2018

BEMÆRKNINGER

Regnskabsbemærkningerne er opdelt efter politisk udvalg, politikområde og budgetområde - og er dermed genkendelige i forhold til budgetbemærkningerne. På de finansielle konti (specielle bemærkninger) er inddelingen dog fortsat på funktioner grundet lovkrav herom.

Drift

 Anlæg

Se alle regnskabsbemærkninger (link)

Se beskrivelser af de enkelte politiske områder (link)

Skrevet af Brøndby Kommune
Udsnit af lommeregner og kuglepen på blok med noter

Økonomisk ordbog

Find rundt i de økonomiske begreber med vores økonomiske ordbog.