Dagsorden og referater

Oversigt over dagsordener, bilag og referater.

Hvis du vil...

Dagsorden og bilag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder kan normalt læses fra fredag ugen før mødet. Referater kommer normalt i løbet af dagen efter mødet.

Kommunalbestyrelsens møder afholdes normalt klokken 17.00 på Rådhuset, Park Allé 160. Mødeinformation findes ved at klikke på dagsordenen og derefter på mødeinformation.

Med mindre andet er oplyst, er Kommunalbestyrelsens møder åbne, mens Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder er lukkede.

Kommunalbestyrelsen afholder i løbet af valgperioden en række temamøder, der ikke er tilgængelige for offentligheden. På sådanne møder behandles og drøftes forskellige temaer, men der kan ikke træffes bindende beslutninger på disse møder. Dags­ordener fra disse møder, er derimod offentlige, og offentliggøres på denne side.

Du kan oprette et elektronisk abonnement, så du får en e-mail, når der er nye dagsordener og referater.

Skrevet af Brøndby Kommune