Handicaprådet i Brøndby Kommune

Her kan du læse om Handicaprådet i Brøndby Kommune. Du kan læse om Handicaprådets opbygning, følge deres mødeaktivitet og se referater mv.

Handicaprådets overordnede opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Dialog og netværkssamarbejde

Brøndby Kommune har etableret et Handicapråd.

Vedtagelsen af strukturreformen betød, at Brøndby Kommune fremover har forsynings-, finansierings- og myndighedsansvaret for de fleste opgaver inden for handicapområdet.

Handicaprådet er et dialogforum, der giver mulighed for netværkssamarbejde mellem brugerrepræsentanter og Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Rådet skal formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører børn, voksne og ældre med handicap.

Medlemmer i rådet

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. december 2017 besluttet at udpege 3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at repræsentere kommunen i Handicaprådet. Udpegningen sker i forbindelse med Kommunalvalget. Næste udpegning er i slutningen af 2021.

Formand Steen Andersen - Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget.

Per Jensen - Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget.

Mette Aabrink - Medlem af  Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Danske Handicaporganisationer (DH) har udpeget følgende medlemmer til Handicaprådet:

Næstformand René Sahlberg - Diabetesforeningen.

Christian Olsen - Autismeforeningen (udpeget som medlem af Folkeoplysningsudvalget).

Birger Thybo Sørensen - Parkinsonforeningen.

Møder i rådet

Der afholdes møde den sidste onsdag i februar, maj, august og november kl. 15.30 

Du kan finde referater fra rådets møder på oversigten over dagsordener og referater (åbner i et nyt vindue)

Hvis du vil kontakte rådet pr. mail, kan du gøre det på denne adresse handicapraad@brondby.dk

Handicap- og psykiatripolitikken 

Her finder du den gældende handicap- og psykiatripolitik

Skrevet af Brøndby Kommune