Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Seniorrådet

Her kan du læse om Seniorrådet i Brøndby Kommune. Du kan læse om Seniorrådets opbygning, finde information om medlemmerne og se dagsordener og referater.

Medlemmer af Seniorrådet

Alex Rasmussen 

Alex Rasmussen
Formand 
alex_ras@post12.tele.dk
tlf.nr. 2031 4830

Anne Jette Raben  Anne-Jette Raben
Næstformand 
annejetteraben@hotmail.com
tlf.nr. 4264 0671
 Anni Bøgh Helander

Anni Bøgh Helander 
Kasserer
abj@post9.tele.dk
tlf.nr. 2220 6797  

Flemming eilstrup Jonassen 

Flemming Eilstrup Jonassen
Medlem
flemming.eilstrup@youmail.dk

tlf.nr. 2347 2322

Karin Bredgaard  Karin Bredgaard
Medlem
kab@mail.dk
tlf.nr. 6161 2477 
Emil Bakkendorff 

Emil Bakkendorff
Medlem
eogb@privat.dk
tlf.nr. 2045 7083

Lone Hansen  Lone Hansen
Medlem
malthesfamse@live.dk
tlf.nr. 2856 1115
 Preben Frank

Preben Frank
Medlem
pfrank@post11.tele.dk
tlf.nr. 2045 1572

Anitta Limkilde Kjær 

Anitta Limkilde-Kjær
Medlem
alk.perlekransen@gmail.com
tlf.nr. 6061 1147

Hvad er Seniorrådet?

Seniorrådet er kommunens seniorpolitiske råd og skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for seniorerne i kommunen. Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i seniorpolitiske spørgsmål på det generelle plan og behandler således ikke konkrete individuelle sager.

Ud over dette kan Seniorrådet arrangere temamøder for seniorerne i Brøndby, ligesom Seniorrådet inviteres som kommunens seniorrepræsentanter i forskellige sammenhænge.

Læs Seniorrådets vedtægter her. De er gældende fra 2014.

Medlemmerne af Seniorrådet vælges hvert fjerde år, og her kan alle ældre over 60 år opstille og stemme, så længe de er bosat i Brøndby kommune. Der vælges i alt op til ni personer. Rådet er uafhængigt af politiske partier, og det er derfor ikke muligt at opstille lister for partier eller organisationer.

Seniorrådets medlemmer deltager i møder i forskellige råd og udvalg.

Den 26. november 2018 blev der afholdt konstituerende møde i Seniorrådet for 2019 - 2022. Næste valg afholdes i efteråret 2022.

Seniorrådets mål 2019 - 2022

Seniorrådet har i første halvår 2019 drøftet mål for perioden 2019 - 2022 og fastsat disse til:

 • Øge kendskabet til Seniorrådets rolle og virke
 • Sikre en proaktiv og involverende indsats i forhold til politikere, forvaltningen, seniorforeninger og øvrige interessenter
 • Årligt at gennemføre 1 - 2 temamøder om aktuelle senior-relevante temaer
 • Medvirke til at øge stemmeprocenten til 30+% ved næste valg i 2022 fra 21,9% i 2018, bl.a. gennem aktiv kommunikation og information i perioden

Seniorrådets fokusområder

Seniorrådet har udvalgt 6 fokus områder for at nå de besluttede mål for perioden. Fokusområderne er:

 • Omsorg og sundhed
 • Bolig
 • Trafik og fremkommelighed
 • Økonomi og budget
 • Samspil seniorforeninger
 • Information og kommunikation

Indsatserne indenfor hvert af fokusområderne er følgende:

Omsorg og sundhed

Seniorrådet er høringspart for de indsatser og rammer for omsorg og sundhed, som kommunalbestyrelsen beslutter skal være niveauet for kommunens borgere.

Herunder indgår kommentering af kvalitetsstandarder og serviceniveau i forhold til kommunalbestyrelsens beslutninger.

Sikring af, at rettigheder og pligter er synlige, så borgernes forventninger kan blive afstemt.

Deltager bl.a. i bruger-pårørenderød i kommunens ældrecentre.

Bolig

Seniorrådet følger tæt op på status om fælles fleksible anvisningsregler og fælles venteliste. Herudover har rådet fokus på antallet af ældre- og seniorboliger m.m. i kommunen. Seniorrådet er høringspart i udviklingen af det nye ældrecenter i Vesterled.

Trafik og fremkommelighed

Seniorrådet er høringspart om trafikale forhold, fremkommelighed, offentlig transport, samkøring og ændring i lokalplaner med betydning for kommunens 60+ borgere.

Økonomi og budget

Seniorrådet har fokus på de punkter i årets budget for Brøndby, der har betydning for den service og indsats, der tilbydes 60+ borgere. Seniorrådet holder øje med egne omkostninger inden for det afsatte budget til rådets virke.

Samspil seniorforeninger

Seniorrådet har kontakt til kommunens seniorforeninger. Seniorrådet har et tæt samspil med ÆldreSagen i Brøndby, primært formandskab og ældrepolitisk gruppe.

Seniorrådet er medlem af Danske Ældreråd og involverer sig i relevante temaer herfra.

Information og kommunikation

Seniorrådet beskæftiger sig med formidling af relevante oplysninger til kommunens ældre borgere.

Information om Seniorrådets mål, fokusområder og organisering sikres gennem relevante brochurer, kommunens hjemmeside m.m.

Seniorrådets organisering

Seniorrådet har konstitueret sig med følgende organisering:

 • Formand: Alex Rasmussen
 • Næstformand: Anne-Jette Raben
 • Kasserer: Anni Bøgh Helander

Øvrige medlemmer: Anitta Limkilde-Kjær, Emil Bakkendorff, Flemming E. Jonassen, Karin Bredgaard, Lone Hansen og Preben Frank.

Der er nedsat grupper for hvert af fokusområderne:

Omsorg og sundhed: Anne-Jette Raben, Karin Bredgaard, Anni Bøgh Helander

Bolig: Alex Rasmussen, Flemming E. Jonassen

Trafik og fremkommelighed: Anne-Jette Raben, Anitta Limkilde-Kjær, Lone Hansen, Preben Frank

Økonomi og budget: Anni Bøgh Helander, Alex Rasmussen, Anitta Limkilde-Kjær, Flemming E. Jonassen

Samspil seniorforeninger:

 • Danske Ældreråd: Flemming E. Jonassen, Alex Rasmussen, Anne-Jette Raben
 • ÆldreSagen Brøndby: Alex Rasmussen, Anne-Jette Raben, Emil Bakkendorff, Karin Bredgaard
 • Øvrige seniorforeninger: Alex Rasmussen, Emil Bakkendorff
 • Indsatser hvor mange 60+ borgere mødes, fx pensionisthusene Møllen og Brønden, Bøgelunden, Glentemosen m.fl.: Emil Bakkendorff, Lone Hansen, Preben Frank

Information og kommunikation: Alex Rasmussen, Anne-Jette Raben, Emil Bakkendorff, Anni Bøgh Helander, Anitta Limkilde-Kjær

Seniorrådets mødestruktur - Dagsordener og referater

Der holdes et møde om måneden i Seniorrådet. Undtaget er juli og december. 

På disse møder drøftes og kommenteres typisk punkter til behandling i Social- og Sundhedsudvalget samt punkter, som bl.a. Seniorrådet har bedt om en drøftelse af. Hertil kommer bl.a. deltagelse med indlæg fra borgmesteren, formændene for Social- og sundhedsudvalget samt Teknik og Miljø og forvaltningens direktører for samme områder.

Kommunens ældrechef deltager bl.a. som sekretær for Seniorrådet. Øvrige repræsentanter fra kommunen aftales, hvor dette er relevant.

Læs Brøndby Kommunes seniorpolitik

Dagsorden med oplæg og bilag samt referat opdateres løbende på Politiker Web.

Tidligere år

Se dagsordener, bilag og referater fra tidligere år. (Vælg årstallet til højre i billedet).

I 2020 afholdes møderne på følgende datoer:

20. januar
24. februar
16. marts
20. april
18. maj
15. juni
17. august
21. september
19. oktober
16. november

Seniorrådet har møder med bl.a. Social- og Sundhedsudvalget. Referat fra disse møder fremgår ligeledes af Politiker Web

Herudover har Seniorrådet et månedligt internt forberedelsesmøde, hvor der gøres status på alle fokusområder, og hvor rådets samlede stillingtagen til punkter på seniorrådsmødet afstemmes. Mødet er typisk 1 uge før rådets ordinære møder.

Der er yderligere møder i fokusgrupperne og med samarbejdspartnerne, og hvor Seniorrådet er inviteret til møde af bl.a. Brøndby kommune, Danske Ældreråd m.fl.

Årsrapporter

Årsrapport 2019  

 

Kontakt Seniorrådet

Seniorrådet modtager meget gerne henvendelser af generelt karakter, som enkeltpersoner eller hvis fx seniorforeninger anser det for relevant, at Seniorrådet tager op med relevante parter i kommunen.

Du eller I er derfor meget velkomne til at kontakte formand Alex Rasmussen på telefon 20 31 48 30 eller e-mail alex_ras@post12.tele.dk

Du kan også kontakte Seniorrådet på mail seniorraad@brondby.dk

Post kan sendes til

Seniorrådet
Brøndby Rådhus
Park Alle 160
2605 Brøndby

Skrevet af Brøndby Kommune