Nævning eller domsmand i straffesager

Illustration af en dommerhammer

Bemærk: Ansøgningsfristen er udløbet og vi modtager ikke længere ansøgninger.

Vil du være med til at sikre retfærdighed i det danske retssystem?

Vi mangler pt. 40 Brøndbyborgere, der vil være med til at dømme i retten. Brug 5 minutter her på siden til at ansøge om at komme på Brøndby Kommunes grundliste. Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019.

Bemærk: Ansøgningsfristen er udløbet og vi modtager ikke længere ansøgninger.  

Hvis du vil være domsmand og nævning, så har du nu muligheden for at søge optagelse på Brøndby Kommunes grundliste, som domstolene bruger, når de udpeger domsmænd og nævninge til by- og landsretten. Det er nemlig helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Bemærk: Ansøgningsfrist den 20. januar 2019.

Personerne på grundlisten skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen i Brøndby. Så alle er velkomne – men vi mangler især unge og borgere med en anden etnisk baggrund end dansk.

Du kan læse mere om at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.
Du kan se en lille video om at være nævning eller domsmand her

Vil du på listen?

Brøndby Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en grundliste til de danske domstole over borgere, som ønsker at blive domsmænd eller nævninge i straffesager. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere.

Lægdommere udtages for fire år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Det er Brøndby Kommunes Grundlisteudvalg, der vælger de personer, der kommer på grundlisten. Grundlisten skal afspejle, hvordan befolkningen i kommunen er sammensat.  

For at blive optaget på grundlisten i Brøndby og blive lægdommer, skal du opfylde følgende:

 • Du skal være bosiddende i Brøndby Kommune
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
 • Du skal være uberygtet
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Er du interesseret i at komme med på Brøndby Kommunes grundliste, skal du udfylde formularen nederst her på siden. Bemærk: Ansøgningsfristen er udløbet og vi modtager ikke længere ansøgninger.

Din ansøgning blive behandlet af kommunens Grundlisteudvalg. Du skal være opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Brøndby Kommune, der ønsker at blive optaget på listen.

Hvem bliver indkaldt som lægdommer?

Landsretterne trækker lod blandt de personer, der er optaget på kommunernes grundlister.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Nyttigt at vide som lægdommer, domsmand eller nævning

 • Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere. Derfor er det et stort ansvar at være lægdommer
 • Du skal regne med at blive indkaldt til at være lægdommer ca. fire gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger
 • Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og en uge som nævning
 • Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer
 • Som lægdommer får du 1.100 kroner (2018) pr. dag og 120 kroner (2018) for hver nat, du er væk hjemmefra 
Skrevet af Brøndby Kommune