Vederlag

Her kan du se oplysninger om vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg samt vederlag for andre hverv.

Oplysninger om vederlag bliver hvert år behandlet af Kommunalbestyrelsen i marts, og offentliggøres her på siden umiddelbart herefter.

Navn

Opstilling af hverv

2020

Mahmut Erdem

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Børneudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Beskæftigelsesudvalget

38.218

Franz Ingemann Hansen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag, Beskæftigeudvalget

246.874


Udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget
Vestforbrænding Bestyrelse
Brøndby Fjernvarme Bestyrelse
Lejerbo Bestyrelse

38.218
23.841
19.844
5.695

Allan Johannes Runager

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Vederlag for 2. viceborgmester

28.485


Udvalgsvederlag for medlemskab af Beskæftigelsesudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalg

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Social- og sundhedsudvalget

38.218

Mette Engelbrecht Jensen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Beskæftigelsesudvalget

38.218

Michael Buch Barnes

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag Idræt- og Fritidsudvalget

189.902


Udvalgsvederlag for medlemskab af Kulturudvalget

Boligorganistationen Nygårdsparken

32.758
4.700

Hajg Arakel Diran Zanazanian

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Vederlag for 1. viceborgmesterposten

66.466


Formandsvederlag, Børn- og Ungeudvalget

94.951


Udvalgsvederlag for medlemskab af Social- og sundhedsudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Kulturudvalget
Tillægsvederlag for børn under 10 år boende i hjemmet

32.758
14.854

Kent Max Magelund

Borgmesterløn

HOFOR A/S - Næstformand i bestyrelsen

Brøndby Hallen - Formand i bestyrelsen

949.509
256.250
37.145

Arno Hans Hurup Christiansen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag, Børneudvalget

246.872


Udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget
BIOFOS
VEKS I/S
Strandparken

38.218
10.000
1.700
1.800

Vagn Kjær-Hansen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag Teknik- og Miljøudvalget

246.872

Jan Reinhardt Lundquist

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Teknik- og Miljøudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Børneudvalget

38.218

Said Mohammed El Idrissi

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Idræts- og Fritidsudvalget

32.758


Tillægsvederlag for børn under 10 år boende i hjemmet

14.854

Per Jensen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag Social- og Sundhedsudvalget

246.872


Udvalgsvederlag for medlemskab af Kulturudvalget
Bestyrelsesmedlem Brøndby Hallen

32.758
  23.998,98

Steen Andersen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Social-og sundhedsudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Børne-og Ungeudvalget

32.758

Finn Robert Feldtmose Andersen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag Folkeoplysningsforbundet

47.475


Udvalgsvederlag for medlemskab af Teknik- og Miljøudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Idræt- og Fritidsudvalget
Medlem af repræsentantskabet i MOVIA trafikselskab

32.758
806

Mette Aabrink

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Teknik- og Miljøudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Beskæftigelsesudvalget

38.218

Harun Muharemovic

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag Idræt- og Fritidsudvalget

32.758


Udvalgsvederlag for medlemskab af Børneudvalget

38.218

Tom Bech Fredriksen

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Kulturudvalget

32.758


Udvalgsvederlag for medlemskab af Teknik- og Miljøudvalget

38.218


Udvalgsvederlag for medlemskab af Børneudvalget

38.218

Syed Aejaz Haidar Bukhari

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Formandsvederlag Kulturudvalget

189.902


Udvalgsvederlag for medlemskab af Soc.- og Sundhedsudvalget

38.218

Henrik Rademacher

Fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

96.004


Udvalgsvederlag for medlemskab af Idræts- og Fritidsudvalget

32.758

  

 Medlemmer ansat i Brøndby Kommune

Navn

Oplistning af forskellige hverv

Vederlag for kalenderåret 2019

Isabella Schønbeck

Formand for Beboerklagenævnet

22.749,96 kr.

Jesper Storskov

Formand for Huslejenævnet

11.250 kr.

Skrevet af Brøndby Kommune