28.09.18

Bred budgetaftale i Brøndby sikrer fortsat højt serviceniveau

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om Brøndby Kommunes budget for 2019 og de kommende år.

Mønter fordelt i kasserum

Torsdag den 27. september 2018 blev der indgået et bredt budgetforlig, der giver et løft til flere områder; et fortsat højt serviceniveau, fokus på investeringer i fremtiden, en ansvarlig økonomi og færre besparelser end forventet.

Forligsparterne er blandt andet blevet enige om, at der allerede fra næste år bliver ansat flere uddannede pædagoger i kommunens daginstitutioner. Brøndby Kommune vil dermed være en af de få kommuner, som lever op til, at 75 pct. af personalet har en uddannelse som pædagog.

Partierne er også blevet enige om at afsætte 9 mio. kr. over fire år til at styrke indsatsen for at få alle Brøndbys unge i uddannelse. Brøndbys fokus på at hjælpe ledige borgere i arbejde betyder, at budgettet også indeholder investeringer i jobparate langtidsledige.

Nye investeringer i et moderne ældrecenter i Brøndbyvester med 152 pladser skal erstatte Gildhøjhjemmet, der ikke længere er tidssvarende og imødekomme det stigende antal ældre i Brøndby Kommune.

Som følge af udbygningen af Kirkebjerg er der afsat en væsentlig pulje til at udbygge Brøndbyvester Skole og bygge en ny daginstitution.

Med budgetforliget fastholder parterne de nuværende skatteprocenter i 2019 og kassebeholdningen nedbringes ekstraordinært med 50 mio. kr. med afdrag på langfristet gæld.

For at sikre balance i økonomien har det i år været nødvendigt at finde besparelser for ca. 20 mio. kr. Nogle af de besparelser, som ellers lå på tegnebrættet, er dog blevet taget ud i forhandlingerne om budgettet. Partierne har fx været enige om ikke at spare på demensindsatsen, ligesom nogle af de besparelser, der ellers lå på børneområdet, er blevet fjernet.

Brøndby Kommune lever med budgetforliget op til rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Parterne siger om aftalen:

Kent Magelund, borgmester (A)

Jeg er meget tilfreds med, at et bredt flertal står sammen om det nye budget, der sikrer et fortsat højt serviceniveau i Brøndby. Vi havde en stor opgave med at skabe balance i økonomien og den har vi løst. Så selvom vi har været nødsaget til at finde besparelser, så har vi også prioriteret investeringer i vores børn, unge og ældre. Jeg er særligt glad for vores beslutning om flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne, en styrket indsats for at få alle unge i uddannelse, et nyt moderne ældrecenter og fremtidssikringen af Kirkebjerg med skoleudbygning og ny daginstitution.

Allan Runager (O)

Dansk Folkeparti har indgået budgetforlig for 2019 og overslagsårene 20, 21 og 22 med de øvrige ansvarlige partier i kommunalbestyrelsen. Det er et stramt budget uden plads til julegaver i utide. Når vi alligevel kan stemme ja til budgettet, er det fordi, vi i et konstruktivt budgetsamarbejde har fået fjernet nogle af de værste tidsler, så som nedskæringer på demensområdet og en påtænkt ekstra lukkedag for ungdomsklubben. Vi er tilfredse med, at værdigheds- og ældremilliarden fortsat er intakt i vores ældreomsorg, og at vores gæld samtidig kan nedbringes med 50 mio. kr.

Mette Engelbrecht (V)

Det har været vigtigt for os i Venstre, at vi i budgetfasen og budgetlægningen nu tænker mere langsigtet og investerer i de områder, som vi ved vil give økonomiske udfordringer i fremtiden.
Vi er godt tilfredse med, at vi i de kommende år skal se på kommunens administrationsomkostninger, og om vi i fremtiden kan flytte penge fra administration til bedre borgerservice. Vi er også tilfredse med, at der er fjernet flere af de planlagte besparelser på især børneområdet, og at der bliver investeret mere i vores børn og i at vores unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Vagn Kjær-Hansen (F)

Det er en god aftale. Det er urimeligt, at Folketinget tvinger os til at spare, når vi har pengene. Det glæder mig, at vi kan undgå nogle af besparelsesforslagene, selv om jeg helst var sluppet for dem alle. Vi har i SF lagt mærke til, at flere sagsbehandlere i børne-familie-afdelingen har øget kvaliteten. Det er godt, at vi fortsætter ad det spor på socialområdet med ansættelse af en ekstra sagsbehandler. I 2019 skal vi fortsætte med at udvikle Kirkebjerg til et godt boligområde. Det ser jeg frem til at arbejde for.

Said Mo El Idrissi (B)

Som ny i kommunalbestyrelsen har det været en spændende men til tider svær proces, fordi opgaven i år også betød, at vi skulle finde besparelser for 20 mio. kr. Det er aldrig rart at skulle spare, især ikke hvis det kommer til at ramme borgerne personligt. Jeg er særligt tilfreds med, at kommuneskatten ikke stiger og at vi i budgettet har fokus på de unge. Det har været vigtigt for mig, at vi ikke sparer på ungdomsklubberne – det kunne have resulteret i, at de skulle holde mere lukket i aftentimerne. Jeg er også glad for, at vi nu ser på det høje fravær i folkeskolen blandt eleverne, som ikke skyldes sygdom.

Læs mere:

Budgetforlig 2019

Budgetforlig - økonomiske prioriteringer

Investeringsoversigt 2019 - 2022 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune