Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

18.12.18

Brøndby har fået sin første boligpolitik

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en boligpolitik for Brøndby. Politikken er resultatet af en længere proces, hvor de lokale politikere har diskuteret behovet for fremtidige boliger og udviklingen af boligområder – og hvor boligselskaber, borgere og andre lokale interessenter har givet brugbare input og løsningsforslag til centrale emner i boligpolitikken.

Det sidste punktum er sat, og Brøndby har for første gang i kommunens historie en egentlig boligpolitik, som skal sætte ramme og retning for den fremtidige boligudvikling i Brøndby.

”Brøndby er i høj kurs efter mange år uden den store byggelyst. Derfor har vi brug for et værktøj, der kan sikre tydelighed i dialogen med investorer, der gerne vil bygge nyt i Brøndby. Og nok er boligpolitikken bred i sine formuleringer, men jeg synes, at vores fælles målsætninger indeholder nogle klare meldinger om, hvad vi fremover sigter mod. Vi er fx enige om, at det samlede boligudbud skal være mere varieret, og at vi derfor vil bygge noget af det, vi mangler,” siger borgmester Kent Magelund.

Boligpolitikken lægger op til, at Brøndby skal have et mere varieret udbud af boligtyper, ejerformer og boligstørrelser. Derfor vil kommunalbestyrelsen prioritere at bygge andels-, ejer- og private udlejningsboliger i form af etageboliger og rækkehuse, når der skal bygges nye familieboliger. Men boligpolitikken lægger også op til, at der kan bygges almene boliger.

”Der vil fortsat være behov for at bygge almene boliger, som udgangspunkt til borgere med særlige behov som for eksempel seniorboliger eller handicapegnede boliger. Det har vi tydeliggjort i boligpolitikken, fordi mange netop har spurgt til dette i forbindelse med høringen”, siger Kent Magelund.

Boligpolitikkens fokus er dog ikke alene fremtidige nybyggerier. Politikken får også betydning for de boliger og boligområder, der allerede findes.
”Vi har en stor andel af almene boliger, og det er en kvalitet i Brøndby. Derfor har vi i boligpolitikken fokus på, at de almene boligområder skal være attraktive og have en høj kvalitet. I høringsperioden har der været udtrykt ønske om yderligere at styrke dialogen mellem boligselskaber og kommunen. Derfor har vi nu eksplicit skrevet, at vi vil afholde et årligt boligpolitisk forum mellem netop boligselskaber og kommunen. Og det forventer jeg mig meget af”, siger Kent Magelund.

Borgmesteren glæder sig over den brede politiske involvering og samarbejdet med eksterne aktører i forbindelse med boligpolitikkens tilblivelse. Det har været vigtigt med en inddragende proces, for boligpolitikken kommer til at sætte rammen, når kommunen fremover er i dialog med udviklere, som ønsker at bygge nye boliger i Brøndby, og når der fx skal udarbejdes lokalplaner. Boligpolitikken kommer derfor til at præge den fremtidige boligudvikling i Brøndby.

Kommunalbestyrelsen besluttede at evaluere boligpolitikken om to år, når der er nogle erfaringer at bygge på.

Brøndby Kommunes nye boligpolitik kan læses på www.brondby.dk/boligpolitik
Skrevet af Brøndby Kommune