Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

10.01.19

Passagererne på 500S skal hurtigere frem mellem Glostrup st. og Avedøre Holme

Linje 500S får opgraderet infrastrukturen på strækningen mellem Glostrup st. og Avedøre Holme. Det vil sikre, at borgerne i Hvidovre og Brøndby Kommuner kan komme hurtigere frem til Glostrup st., hvor man fra 2025 kan tage letbanen videre langs Ring 3.

500S opgraderes i Brøndby og Hvidovre Kommune
Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommuner er gået sammen om at opgradere infrastrukturen på linje 500S rute på strækningen mellem Glostrup st. og Avedøre Holme. Projektet starter op nu, og den nye infrastruktur skal bane vejen for Movias busprodukt +Way, som betyder, at busserne får signalprioritering langs ruten, at de kører i egen busbane på dele af strækningen, og at stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation. Formålet er at reducere trængsel, og gøre det lettere for de mange borgere i de to kommuner at komme hurtigere frem til Glostrup st., hvor man fra 2025 kan tage letbanen, som kommer til at køre langs Ring 3.

”At 500s nu får et gevaldigt løft, gavner ikke bare borgerne i Brøndby og Hvidovre, men alle os som færdes på tværs af S-togslinjerne. Den forberede busrute knytter sig nemlig op på den kommende letbane – og det viser, at investeringen i letbanen også giver et bedre passagergrundlag for at ud-bygge vores buslinjer og andre kollektive trafiktilbud. Det gør det attraktivt for endnu flere af os og bruge den kollektive trafik – og dermed bidrager vi til både mindre trængsel og til den grønne omstil-ling”, siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A).

”Det er rigtig gode nyheder for Brøndby – for vores borgere og erhvervsliv – at 500S får et gevaldigt boost. Det vil sikre, at Brøndby hænger endnu bedre sammen og at vi kommer nemmere og hurtigere frem. Man vil nemt kunne stige af letbanen og hurtigt komme videre med en opgraderet hurtigbus, der forbinder til den øvrige del af byen. Det er også gode nyheder for vores byudvikling, for bussen vil sikre en effektiv betjening af fx Sportsbyen og Brøndby Strand og sørge for, at man hurtigt kan komme videre til S-toget i Glostrup og den kommende letbane i Ring 3” siger Kent Magelund, borg-mester i Brøndby.

”Flere end 8000 ansatte pendler dagligt til og fra virksomhederne på Avedøre Holme, og det giver rigtig meget trafik på vejene i området. Med en forbedret 500S-linje får vi et rigtig godt kollektivt tra-fiktilbud, som vi håber pendlerne bliver glade for, og som kan blive et attraktivt alternativ til bilen. Linjen vil binde regionen på tværs af fingerplanen bedre sammen, og samtidig gøre det muligt for Hvidovres borgere at tage bussen, når de pendler til og fra vores nabokommuner,” siger Helle Adel-borg, borgmester i Hvidovre Kommune.

”I Movia er vi optaget af at løse borgernes og virksomhedernes mobilitetsbehov. Trængsel i de store by- og erhvervsområder, som f.eks. Avedøre Holme og Sportsbyen i Brøndby, er en stigende udfor-dring. Vores forventning er, at vi i det her projekt kan give et betragteligt kvalitetsløft til de mange borgerne, som hver dag skal til og fra områderne” siger Movias Plandirektør Per Gellert.

Fakta
Movia har sammen med Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre Kommuner søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på knapt 47 mio. kr. Den anden halvdel af projektet finansieres via midler fra Hovedstadens Letbane. Fremkommelighedstiltagene forventes at være færdige i 2023.

Yderligere oplysninger
Movia Kommunikation og Presse, tlf. 3613 2010
Hvidovre Kommune, borgmester Helle Adelborg, tlf.25443001
Brøndby Kommune, borgmester Kent Magelund, tlf. 2013 4861
Region Hovedstaden, pressevagten, tlf. 7020 9588
Skrevet af Brøndby Kommune