Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

26.04.19

Dispensation til udvidelse af legeplads i Strandparken inden for søbeskyttelseslinje for Maglebæk Sø og Stubbe Sø

Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 til udvidelse af legeplads ved Gyvelhuse, Svingelstien 30, matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand.

Svingelstien

Strandparken I/S har ansøgt om dispensation til udvidelse af legepladsen ved strandkiosken i Gyvelhuse. Legepladsen ønskes anlagt som en forlængelse af en eksisterende legeplads. I forhold til den eksisterende legeplads, vil den nye legeplads kunne håndtere flere børn i forskellige aldersgrupper.

Legepladsen vil blive etableret i ubehandlet robinietræ. Legepladselementerne udgør både klatreelementer, forhindringsbane, rutsjebane og sansegynge. Højden på legepladselementerne varierer fra 0,5 m til 2,5 m. Grundet højden på nogle af elementerne, er det et krav, at der etableres faldsand. Arealet, hvor der lægges faldsand, vil udgøre omkring 150 m2. I den forbindelse vil 30 cm af det øverste jordlag blive skrabet af, og der vil blive udlagt faldsand, som vil ligne strandsand (ikke grus). Overskydende jord vil blive lagt ud som tre små integrerede bakketoppe (højde 0,3 – 1m), som man kan løbe op og ned ad. 

Dispensationen er meddelt efter § 65 i Naturbeskyttelsesloven. Her kan du se ansøgning og dispensation.

Dispensationer givet efter Naturbeskyttelseslovens § 65, skal offentliggøres i 4 uger (klagefrist). Dispensationen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest 24. maj 2019. Det fremgår af dispensationens klagevejledning, hvem der er klageberettiget.

 

Skrevet af Planafdelingen