Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

07.05.19

Afgørelse om VVM pligt

Udvidelse af Kirkebjerg Parkvej er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med udvidelsen af en del af Kirkebjerg Parkvej.

Læs VVM-afgørelsen og bilag.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt bygger på vores vurdering af, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Klagefristen er den 4. juni 2019.

 

Skrevet af Miljøafdelingen