Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

02.07.19

Velbesøgt borgermøde om 550 nye boliger på Banemarksvej

Brøndby og Glostrup Kommune havde inviteret til fælles borgermøde om nyt, stort boligprojekt, der strækker sig over kommunegrænsen. Omkring 50 borgere deltog og hørte om projektet og delte deres spørgsmål og bekymringer.

Borgermøde om 550 nye boliger på Banemarksvej

Foto: Planchef Nina Holst, Brøndby Kommune på borgermødet

Borgermødet blev afholdt onsdag den 26. juni 2019 på Brøndbyvester skole. Her kunne tilhørerne høre om de nye lokalplaner, der danner ramme for et nyt boligprojekt, der ligger i både Brøndby og Glostrup Kommune. Kommunerne har samarbejdet på tværs for at sikre en ensartet planlægning og proces. Det var repræsentanter fra begge kommuner, politikere og medarbejdere fra forvaltningen, der modtog deltagerne og besvarede deres spørgsmål til projektet og lokalplanerne. Det kommende projekt indeholder ca. 550 boliger, der skal etableres i både Brøndby og Glostrup i den nordlige del af Banemarksvej og som vil erstatte et nedslidt erhvervsområde.

Bekymring om trafik og bygningshøjde

Borgmester i Brøndby Kommune Kent Magelund og udvalgsformand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Søren Enemark i Glostrup Kommune bød velkommen. Derefter fortalte planlægger Susanne Nørgaard fra Glostrup og planchef Nina Holst fra Brøndby om indholdet i de lokalplaner, der er på bordet for at boligprojektet kan blive til virkelighed. Årstiderne Arkitekter fortalte om det konkrete projekt med de mere end 500 nye boliger og bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål. De fremmødte havde hovedsagligt bekymringer og spørgsmål omkring øget trafik og manglende parkering, ligesom der var spørgsmål til højden på de kommende bygninger og boligtyper. Nogle udtrykte utilfredshed med, at der ikke var forelagt alternative projektforslag som fx ældreboliger og studieboliger og naboer fra Vesterled udtrykte bekymring for udviklingen fra roligt parcelhuskvarter med erhverv til tættere bymæssig bebyggelse. På mødet blev en trafikanalyse for Kirkebjerg efterspurgt og den kan man læse her.

Bydelen vil få et løft

”Det er forståeligt, at særligt naboer til projektet er optagede af, hvordan det vil påvirke lokalområdet. Vi fik svaret på mange spørgsmål, selvom det selvfølgelig ikke er alle, der af den grund ser frem til forandringen af området. Jeg har dog stor tiltro til, at transformationen fra et slidt erhvervsområde til et boligområde vil give et løft til bydelen. Og jeg er glad for, at vi allerede i første høringsperiode inddrog flere af de input, vi fik fra borgerne, og fik justeret på noget af det, som fx højden på byggeriet, der vækker bekymring. Men vi vil selvfølgelig gerne høre alles mening og der er endnu mulighed for at afgive et høringssvar frem til den 5. juli, hvis man har noget på hjerte” siger borgmester Kent Magelund.

Da projektet startede op var der en høringsperiode, hvor borgerne kunne komme med input og det betød, at planerne blev justeret. Man tilpassede eksempelvis nogle bygningshøjder, så høj bebyggelse blev lagt ud mod jernbanen for at skærme mod støj og trappet ned i højde ud mod Banemarksvej. Der blev også taget hensyn til indbliksgener idet der ikke må være vinduer eller altaner i gavle ud mod Banemarksvej.

Det er muligt at indsende høringssvar til Brøndby og Glostrup Kommune indtil den 5. juli 2019.

Skrevet af Brøndby Kommune