Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

04.09.19

Forslag til kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2019 vedtaget at sende Forslag til kommuneplan 2019 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Kommuneplan

Kommuneplanen er digital og du kan se den her

Planens indhold
Her præsenterer Kommunalbestyrelsen sine visioner og fastlægger den overordnede planlægning for udviklingen i kommunen i de kommende år. Kommuneplanen er digital og er opbygget i emnerne: Temaer, Hovedstruktur, Rammer, Redegørelse, Retningslinjer samt Miljøvurdering.

De væsentligste ændringer i forhold til Kommuneplan 2013 er:

- Kirkebjerg omdannet fra erhverv til boligformål,
- Sportsbyen med Brøndby Stadion er omdannet til i et regionalt udviklingsområde for idræts- og oplevelsesøkonomi,
- flere boliger i de forskellige bydele,
- mere detailhandel, 
- udpegning af områder med naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser, samt
- udpegning af arealer til kystnær byudvikling

Offentlig høring og borgermøde
Forslag til kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring fra den 4. september til den 30. oktober 2019.

Der afholdes borgermøde i begyndelsen af oktober 2019. Nærmere information om borgermødet vil blive annonceret i Folkebladet og her på hjemmesiden. Har du kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale plan - eller på mail til teknik@brondby.dk senest den 30. oktober 2019.

Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I denne forbindelse vil alle personoplysninger blive sløret, og kun adresse(r) og navn vil fremgå. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik
 
Miljøvurdering
Planforslaget er miljøvurderet i henhold til Miljøvurderingslovens § 12. Miljøvurderingen udsendes sammen med Forslag til Kommuneplan 2019 og er også i høring fra den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019.

Offentliggørelse
Offentliggørelse af planforslaget sker i henhold til planlovens § 24 og § 24.2 og miljørapporten i henhold til miljøvurderingsloven § 32, stk 3.

Klagevejledning
Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter kan påklages. Efter § 48 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter. Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Særlige retsvirkninger
Efter planlovens § 12 stk. 2 og 3 kan kommunalbestyrelsen i visse tilfælde nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens ramme-bestemmelser.

Skrevet af Planafdelingen