Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

20.11.19

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan 338

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. oktober 2019 endelig vedtaget lokalplan 338.

LP 338

Lokalplan 338 kan ses her. Lokalplanen er gældende fra den 22. november 2019.

Lokalplanens indhold
Formål med lokalplan 338 er at muliggøre yderligere parkeringspladser og et sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne. Der har længe været problemer med parkeringsforholdene i Brøndby Strand Parkerne. Der er flere biler end der er parkeringspladser, og det har givet udfordringer med ulovlig parkering. Lokalplanen åbner op for, at der kan etableres 170 nye parkeringspladser placeret otte forskellige steder ved Mæglergårdsstien i Brøndby Strand Parkerne. Kommunen har gennem længere tid arbejdet for at tiltrække læger til Brøndby Strand og derfor indeholder lokalplanen også mulighed for, at der etableres et nyt sundhedshus i området. Sundhedshuset planlægges at åbne i stueplan i Tranumparken 3-5, i det tidligere fælleshus.

Høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 9 uger. Der er indkommet 13 høringssvar, og der blev desuden afholdt et velbesøgt borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden. På mødet var der særligt bekymring blandt de fremmødte borgere for eventuelle lysgener mod nord fra parkerende biler.

Ændringer i planen
På baggrund af høringen og borgermødet er der foretaget mindre rettelser i lokalplanen i forhold til hegning mod Mæglergårdsstien ud for de nyudlagte parkeringsarealer, udvidet areal af sundhedshus, samt elevator i forbindelse med sundhedshus.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet.
Efter Planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Skrevet af Planafdelingen