Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

31.03.20

Landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen

Brøndby Kommune har meddelt landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen på Midlergårdsvej 54, mat.nr. 9d, Brøndbyvester.

I medfør af lov om planlægning § 35, stk. 1, har Brøndby Kommune meddelt landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelsesloven § 17, til opførelse af et enfamiliehus på 150 m² med overdækket terrasse på 20 m² og carport på 36 m², samt til etablering af midlertidig beboelsesvogn på adressen Midlergårdsvej 54, 2605 Brøndby, Matrikel nr. 9d, Brøndbyvester By, Brøndbyvester.

For yderligere information kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på følgende mail: tf-byplan@brondby.dk 

Klagefrist for tilladelsen er 4 uger fra offentliggørelsen. Tilladelsen er offentliggjort den 31. marts 2020.

Evt. klage behandles af Planklagenævnet. Der skal klages via Klageportalen for Nævnenes Hus på Nævnenes Hus.dk. Klageportalen findes også på Borger.dk og Virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke indeksreguleret for 2019, men vil blive teknisk efterreguleret. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Skrevet af Planafdelingen