Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

21.04.20

Lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus, Priorparken, endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 15. april 2020 endelig vedtaget lokalplan 149.

LP149

Læs lokalplan 149.

Lokalplanen er gældende fra den 29. april 2020.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 11 december 2019 at sende forslag til lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken i offentlig høring. Den nye lokalplan 149 er næsten identisk med lokalplan 148, som blev vedtaget i 2017, med den væsentlige ændring at byggemuligheder og bebyggelsesprocenten er reduceret og kravet om p-pladser derfor samtidig er nedjusteret.

Lokalplanen giver mulighed for tilbygninger til den eksisterende bebyggelse inden for anvendelsen erhverv, herunder kontor, lager, service og moderne produktionserhverv, fx TV- og musikproduktion samt publikumsrelateret erhverv. TV- og musikproduktion foregår i dag i den eksisterende bygning, som NKT (Nordiske Kabel- og Trådfabrikker) tidligere har brugt som højspændingslaboratorium.

   
Høring
I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Glostrup Kommune og G/F Priorparken. Høringssvar har ikke afstedkommet ændringer i lokalplanen.

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside. 


Skrevet af Planafdelingen