19.11.20

Brøndby skal være klimaneutral i 2050

Sammen med 45 andre kommuner er Brøndby Kommune netop blevet udvalgt til et nyt projekt, hvor der skal laves lokale klimahandlingsplaner efter internationale standarder.

Børn i Strandparken
Brøndby har sammen med 45 andre kommuner sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Her skal de 46 kommuner, der ud over Brøndby blandt andet tæller Hvidovre, Herlev og Gladsaxe, arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Dermed er de danske kommuner med til at skrive decideret klimahistorie.

”At vi skal i gang med udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, er utroligt glædelige nyheder, som hele kommunalbestyrelsen bifalder. For vi skal sætte et grønt aftryk på fremtidens Brøndby, og det får vi det bedste afsæt for nu. Vi har i forvejen klimaet i fokus i den nye strategi Brøndby 2030. Vores borgere pegede på klimaet som et vigtigt fokusområde, da vi lavede strategien – så vi er sikre på, at vi også har en masse engagerede borgere bag os, når vi skal arbejde os hen imod at blive en klimaneutral kommune. Vi kan forhåbentligt vise, at en mindre forstadskommune på Vestegnen kan gøre en stor forskel og være med i front for at løse klimaudfordringerne,” siger borgmester Kent Magelund.

Også Brøndby Kommunes miljøchef ser frem til de nye store opgaver, der venter.

”Vi er umådeligt glade for at være udpeget til at være en del af ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. Nu skal vi i gang med et ambitiøst arbejde for at Brøndby kan være klimaneutral i 2050. Vi skal blandt andet se på, hvordan vi som en fuldt udbygget kommune kan sikre bæredygtig energi, når vi ikke kan udlægge store områder til fx solceller og vindmøller,” fortæller miljøchef i Brøndby Kommune, Kathleen Kjærulff.


Fakta
Baggrunden for DK2020 er rapporten ”Deadline 2020”, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner. Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global standard for, hvordan bynetværkets 97 medlemsbyer kan udarbejde klimahandlingsplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020.
Skrevet af Brøndby Kommune