17.11.20

Brud på persondatasikkerheden

Brøndby Kommune er blevet opmærksom på, at breve i kommunens e-boks igennem flere år er blevet håndteret forkert.

Brevene er blevet sendt ukrypteret fra e-boks til kommunens hovedpostkasser. Fejlen blev opdaget fredag den 6. november 2020, hvorefter praksis straks blev stoppet. Der er nu teknisk sat en automatiseret videresendelse op på en sikker måde, sådan at breve nu sendes krypteret til en hovedpostkasse i kommunen.

Sikkerhedsbruddet er indberettet til datatilsynet.

Det er ikke muligt at underrette de berørte personer direkte om sikkerhedsbruddet, da oplysninger om de berørte personer ikke kan genfremfindes. Brøndby Kommune har derfor valgt at foretage underretningen ved at lægge denne orientering på kommunens hjemmeside.

Sandsynligheden for misbrug er lille

Brøndby Kommune finder sandsynligheden for, at oplysninger er kommet uvedkommende i hænde, for lille. Der er ikke noget, der indikerer, at oplysninger er kommet uvedkommende til kendskab og dermed er blevet misbrugt. Brøndby Kommune skal dog - ud fra et forsigtighedsprincip - gøre personer, som har eller har haft en sag i Brøndby Kommune, eller som har været i kontakt med kommunen frem til den 6. november 2020, opmærksomme på, at der er en risiko for, at oplysninger om de pågældende kan være kommet uvedkommende i hænde.

Hvad kan konsekvenserne være?
Hvis oplysningerne mod forventning skulle være kommet uvedkommende i hænde, vurderes de mulige konsekvenser af bruddet at være:
• Oplysningerne kan blive misbrugt til andre eller ulovlige formål
• Mistet kontrol over egne oplysninger
• Udsat for identitetstyveri
• Skade på omdømme

Hvad sker der nu?

Brøndby Kommune beklager hændelsen. Ledelsen i kommunen stillet høje krav til behandlingen af borgernes oplysninger, og det er derfor beklageligt, at breve i e-boks ikke er blevet håndteret korrekt.
Brøndby Kommune har som nævnt oven for opsat en automatiseret videresendelse på en sikker måde, sådan at breve nu sendes krypteret til en hovedpostkasse i kommunen. Det er desuden sikret, at der er særlig opmærksomhed på håndteringen af breve til kommunen.

Mere information
For yderligere oplysninger henvises til Brøndby Kommunes databeskyttelsesrådgiver, Marianne Bo Krowicki, som kan kontaktes på dpo@brondby.dk.

Se desuden kommunens privatlivs- og databeskyttelsespolitik

Skrevet af Brøndby Kommune